Nyheter

Åtalade husfadern anklagar ledningen

Av: 

Lisa Röstlund

FICK BRÄNNSKADOR De nio eleverna från Lundsberg står åtalade för olaga hot, medhjälp till olaga hot och vållande av kroppskada efter en nollning i somras.
FICK BRÄNNSKADOR De nio eleverna från Lundsberg står åtalade för olaga hot, medhjälp till olaga hot och vållande av kroppskada efter en nollning i somras.

NYHETER

Husfadern föreslog först "u-båten".

Därefter godkände han att de äldre eleverna skulle använda strykjärn.

– Vi i personalen kände oss kidnappade i situationen, säger han i rätten.

Medieuppbådet har lagt sig något under Lundsbergsrättegångens andra dag.

Den brände pojken och övriga tre målsägande pojkar var inte med, då förhören av de åtalade nio 18-åriga sistaårseleverna och den anställde husfadern fortsatte.

Under förhandlingarna framträder en bild av en institution byggd på diffusa maktspelstraditioner och hierarkier som samtliga åtalade hänvisar till som något som står utöver deras egen makt.
Fallet gäller en nollning, som på Lundsberg kallas "utfärdande av existensbevis", som genomfördes den 24 augusti i fjol, då fyra yngre elever hotades med strykjärn. Två av dem brändes. En av dem, en då 14-årig pojke, brändes så svårt att han fördes till sjukhus med andra gradens brännskador på ryggen.

Till en början ville han inte anmäla, eftersom hans skolkamrater sagt att det bara "var skoj". Men sjukhuspersonalen anmälde både till polisen och socialtjänsten. De övertygade pojken om att det var för hans eget bästa.

"Inget var förbjudet"

Alla de inblandade 18-åringarna beskriver hur de egentligen inte ville genomföra existensbeviset, men kände sig pressade av omgivningen, såväl andra elever som av ledning och personal.

– Det här är en gammal tradition och det åligger treorna på Gransäter att genomföra existensbeviset, säger en av eleverna.

– Det var väl ingen man kände för direkt. Men det var en stor press från andra elever och från de vuxna, säger en annan.

De berättar om ett möte som hölls med rektorn och internatchefen några dagar innan.

– Rektorn gjorde klart att ingenting var förbjudet, men att vi skulle vara streetsmarta.

Rektorn gav enligt en av eleverna under mötet exempel på vad existensbeviset kunde innehålla. Det skulle vara en "spänning, som sedan skulle försvinna".

– Han gav exempel på en gryta med vatten som verkade koka. Sedan när man stoppade ned handen i den så var det inte kokande.

18-åringarna uppger att de hade tänkt skjuta upp det hela.

– Men de ringde från Björke (ett annat elevhem) och sa att det måste göras på lördagen, eftersom det skulle vara en inträdesbiljett till discot, berättar en av de åtalade.

Personalen mådde dåligt

De berättar också att de "bollade idéer" med elevhemsföreståndaren, kallad "husfar" av samtliga, som står åtalad för medhjälp till olaga hot.

– Hade han inte gett sitt godkännande hade vi aldrig gjorde det här, säger en av de unga männen.

Husfar i sin tur ger en lång redogörelse för dagarna innan det som sjukhuspersonalen skulle komma att anmäla som grov misshandel.

Han berättar att de fem anställda som skulle tjänstgöra under helgen kände sig illa till mods inför helgen med "invigningsaktiviteterna".

– Vi som jobbade helgen opponerade oss.

Men husfadern uppger att de fick som svar att "tromännen", som de ansvariga eleverna på varje elevhem kallas, var informerade om att det inte skulle förekomma någon kränkning, något diskriminerande eller med sexuell anspelning.

"Tromännen" skulle vara ansvariga, även för de yngre eleverna, enligt ledningen, uppger husfadern.

Han informerar rätten om att existensbeviset är en "traditionsbunden grej". Själv har han endast jobbat på Lundsberg i ett år.

– Ordet existensbevis tycker jag själv är ett brutalt ord. Men jag har fått förklarat för mig att det handlar om rätten att existera på discot sedan på kvällen.

Rektorn jagade ripa

Han diskuterade med husfadern på elevhemmet där de yngre eleverna som skulle utsättas för proceduren bodde.

– Ska vi lägga det här i händerna på eleverna? X sa: "Medan rektorn sitter på en fjälltopp och jagar ripa".

– Vi kände oss kidnappade i situationen.

Enligt husfadern gick han igenom med de nu åtalade eleverna att "allt skulle ske frivilligt".

Han fick frågan av eleverna om han kunde komma med något uppslag för ett existensberättigande.

– Jag berättade om "u-båten", som min far, som var militär, introducerade för mig på ett barnkalas. Det är en barnlek och går till så att en person är u-båt och lägger sig ned. Den får en regnjacka över huvudet och får frågor från lekledaren. Man ska svara "Aj, aj, kapten". På slutet ska man stänka ned vatten i ärmen som står rakt upp, och lekledaren säger "Du glömde stänga luckorna".

– Där får du höra den sanna versionen, viskar en anhörig till mig på åhörarbänken, och syftar på att experter i en artikel i Aftonbladet beskriver u-båten som en tortyrmetod.

Åklagaren: "Jag hade blivit förbannad"

Men eleverna, som flera uppger att strykjärnet var en "skröna", en slags tradition, föredrog strykjärnet.

– De berättade att de skulle låtsas att det var varmt och sedan föra det till bröstet.

Det godkände du, undrade åklagaren.

– Ja. Men allt skulle vara frivilligt.

Husfadern kunde däremot inte redogöra för detaljer kring hur det framgått för de yngre eleverna att allt var frivilligt.

– Kan du inte tänka dig att en 14-åring som fått höra talas om ett "existensberättigande", då nio äldre elever kommer in med ett strykjärn på rummet har svårt att se frivilligheten i situationen, där man dessutom riskerar att inte få existera på ett gemensamt disco? frågade åklagare Niclas Wargren husfadern.

– När du säger det så, så är det klart att det är svårt.

– Jag hade blivit förbannad om jag hade en 14-årig dotter eller son som vuxenvärlden lade det ansvaret på, sa åklagaren.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert: