Så många svenskar hatar sitt jobb

Engagerad, sabotör - eller bara passiv i väntan på lunchrasten?

Nu har svenskarnas arbetsinsatser blivit oroande statistik.

Bara 16 procent av svenskarna är engagerade på jobbet.

En liten klick arbetar flitigt, en annan klick står i vägen och resten sitter mest av tiden. Så illa ser effektiviteten ut på världens arbetsplatser, enligt en ny, stor Gallupundersökning om hur anställda ser på sitt arbete.

Enkäten har besvarats av 230 000 personer i 142 länder och placerar de anställda i tre kategorier:

Engagerade medarbetare - som samarbetar, entusiasmerar och försöker gå framåt.

Passiva medarbetare - som inte gör något väsen av sig men mest väntar på lunchrasten.

Negativa medarbetare - som producerar med sämre kvalitet och ibland är ute efter att skada företaget.

Även om 16 procents engagemang är i underkant ligger Sverige bra till jämfört med övriga Europa där i snitt 14 procent är engagerade, 66 procent likgiltiga och hela 20 procent negativa.

Mest engagemang i Europa hittar man på arbetsplatser i Danmark där 21 procent aktivt arbetar för att deras företag ska blomstra.

Minst engagerade är fransmän och engelsmän. 26 procent av medarbetarna i de båda länderna kan sägas närmast sabotera verksamheten på arbetsplatsen.

Glider med

Och så mellanfåran - den tysta massan som glider med, i alla fall fram till lunch - som toppas av holländarna (80 procent).

Utanför Europa är det, enligt Gallupundersökningen, Asien som slår i botten vad gäller bristande engagemang. I Kina uppger bara fyra procent av de anställda inom försäljning och service att de känner intresse för sitt jobb - i motsats till 29 procent i USA och Kanada.

Några av faktorerna bakom resultatet är dels utbildning, som i de flesta fall leder till engagemang, dels hög arbetslöshet som leder till jobb inom "fel" bransch och därmed missnöje.

Men intresset är inte bara en trivselfråga. Företag med engagerade anställda har bättre närvarostatistik och presterar bättre resultat. Gallup beräknar att priset för oengagerade medarbetare årligen kostar Tyskland minst 151 miljarder och Storbritannien 83 miljarder.

Här är Sveriges nöjdaste personal

Men det finns förebilder.

Varje år rankas Sveriges bästa arbetsplats av employer branding-företaget Universum.  Anställda får betygsätta arbetsgivaren utifrån kriterier som intern identitet, hur nöjd man känner sig samt lojaliteten.

I år gick förstaplatsen till spelföretaget King som fick 78,1 i "nöjdhetsindex" jämfört med Sverigesnittet 57,5.

– Engagemang är ju en nyckelfaktor för att få en arbetsplats att fungera, säger Martin Bunge-Meyer, PR-chef på King.

Han är glad över den låga personalomsättningen och att hela 78 procent av Kings personal skulle rekommendera sin arbetsplats, iämfört med snittet 39 procent.

– Jag tror det finns en gemensam uppfattning här att man på söndag ser fram emot måndag.

Publisert: