Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge

Foto: Anders Deros
Skogomeanstalten i Göteborg

avKerstin Weigl

NYHETER

Den 39-årige pappan är dömd till nästan fyra års fängelse för att ha misshandlat sina söner och våldtagit deras mamma.

Därför vill inte kriminalvården att han träffar sina barn i fängelset.

Men domstolen säger ja.

Misshandeln i det småländska hemmet var omfattande. Han slog barnen mot huvudet och kroppen, med knytnävar, han sparkade dem, hällde hett vatten på dem, och lyfte dem med ett grepp om halsen, tryckte dem mot väggen.

Domen förra året blev fängelse i tre år och nio månader. Sedan ville pappan, som avtjänar straffet på Skogomeanstalten, ha umgänge med sina barn.

Om detta har myndigheter fattat en rad motstridiga beslut. Socialtjänsten tycker att barnens pappakontakt är "viktig för deras identitetsutveckling". Barnen vill själva, enligt utredaren.

Till barnens bästa

Kriminalvården säger nej, eftersom barnen är brottsoffer. Socialtjänsten har inte kunnat förklara på vilket sätt fängelsebesöken skulle vara bra för barnen. Dessutom bedöms risken hög att pappan begår nya brott.

Pappan överklagade, men förvaltningsrätten ansåg att kriminalvårdens fattat rätt beslut.

Även det beslutet överklagades och nu slår nästa domstol – kammarrätten – fast att besöken ska bli av. Socialtjänstens beslut väger tyngre än kriminalvårdens invändningar. Det får "antas" att besöken hos pappa är till barnens bästa, skriver kammarrätten.

”Tänker omvänt”

Svensk föräldrarätt är stark, kommenterar Anna Norlén, psykolog vid Rädda barnen. Forskare i USA och Storbritannien fastslår att våldsbrottsdömda under överskådlig tid förverkat sin föräldrarätt, även om barnen vill träffa dem.

– I Sverige tänker vi omvänt att vi ska pröva umgänge och se hur det går. Det jag undrar är hur socialtjänsten bedömt barnens vilja, vika skäl de har att träffa pappa.

”Förskräckliga saker”

Det finns barn som vill träffa föräldern som gjort dem illa. För att kunna ställa frågor. Eller för att de längtar efter det goda hos föräldern. Under alla omständigheter måste ett sådant besök förberedas noga och under lång tid, säger Anna Norlén.

– För besöken kan sluta med förskräckliga saker, som nya hot och kränkningar mot barnen.

De två barnen är elva och tolv år gamla.