Billström sågar Centerns förslag om fri invandring

Per Ankersjö (C).
Per Ankersjö (C).

Flera partier kritiserar nu Centerpartiets förslag om öppna gränser.

Migrationsminister Tobias Billström (M) menar att förslaget kan skapa ökade samhällsklyftor:

– Det finns ingen poäng om man inför fri invandring om det skapar ett låglöneproletariat vid sidan av det vanliga samhället, säger han till Aftonbladet.

Tobias Billström.
Tobias Billström.

Ministern menar att den nuvarande gränskontrollen behövs för att svenska myndigheter ska veta vilka det är som vistas på svenskt territorium, bland annat för att bekämpa organiserad brottslighet. Men han menar också att det är viktigt att veta vilka som kommer hit för att söka jobb. Centerpartiet menar att förslaget med öppna gränser innebär att arbetskraftsinvandringen ökar efter som ”finns ett väldigt stort behov av arbetskraft i vissa typer av jobb som svenskar inte vill ta”.

– Det tror jag inte alls på. Vi har redan ett sådant system som fungerar bra, men som innebär att vi faktiskt vet villkoren för de som kommer hit. Om vi öppnar för en fri invandring finns risken att exploateringen av enskilda kommer att öka och det är inget som mitt parti är intresserade av, säger Tobias Billström.

”Svårt att få undantag”

Billström anser att det nuvarande systemet med arbetskraftinvandring fungerar bra. Och han menar att Centerns förslag är omöjligt att genomföra.

– Som jag ser det blir förslaget svårt att förena med en mängd andra frågeställningar. Som exempel är vi medlemmar i EU och Schengensamarbetet och genom dem har vi krav på att vi ska veta vilka det är som korsar våra gränser. Jag tror att det blir svårt för Sverige att få undantag från Schengensamarbetet.

”Måste ha kontroll”

Om kraven på gränskontrollerna skulle slopas tror Billström att förtroendet för Sverige kommer att sjunka drastiskt bland övriga medlemsländer i Schengensamarbetet.

– Om vi ska vara medlem måste vi ha koll på vem som rör sig inom våra gränser, om vi inte har det kommer inte de övriga medlemsländerna att lita på oss. Att införa fri invandring är inte möjligt.

”Möter främlingsfientligheten”

Vänsterpartiets talesperson i migrationsfrågor, Christina Höj Larsen tycker att förslaget om öppna gränser är bra.

– Ja, det är väl ett utmärkt förslag om man tror att det är möjligt. Det är ett sätt att möta den främlingsfientlighet som finns.

Däremot tror hon inte att C-förslaget är möjligt i realiteten.

– Vi tror att man måste ha reglerad invandring där man framförallt har rätt till skydd för de som behöver asyl och att man har en reglerad anhöriginvandring.

Att Centerpartiet menar att det finns ett behov av arbetskraftsinvandring tycker hon är problematiskt.

– Att skuldbelägga människor på det viset tycker jag är fel. Vi har massarbetslöshet och självklart vill människor arbeta, men det handlar om att de inte får den utbildning de vill ha. Om C föreställer sig att alla ska få ta del av samma välfärd är det bra, men om det inte är det, är det helt oacceptabelt naturligtvis. Vi i Vänsterpartiet tänker aldrig göra skillnad på människor, säger hon.

”Verklighetsfrånvänt”

Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, menar att Centerns förslag är orimligt.

– Det är verklighetsfrånvänt. Vi bör gå i motsatt riktning. Vi har redan problem med segregation och invandrare som befinner sig i permanent utanförskap. Och det löser man inte genom att ta in fler. Det löser man genom att begränsa invandringen i stället, säger han.

Han menar att välfärdsresurserna inte kommer att räcka om gränserna öppnas.

Men är det inte en mänsklig rättighet att människor i flykt får någonstans att bo?

– Man blandar äpplen och päron, tycker jag. Huvudskälet att man går in på denna liberala riktning är att man gör det av ideologiska skäl och då är det lätt att man använder sig av känsloargument. Det handlar om fri invandring men det finns inga jobb för de som kommer hit. Det finns en del jobb som är obesatta, men det beror på att vi har en dålig matchning av kompetensen på arbetsmarknaden, säger Jimmie Åkesson.

”Frågan kan diskuteras”

Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson menar att en utökad arbetskraftsinvandring inte behövs.

– Ur ett visuellt ideologiskt perspektiv ställer vi också upp på öppenhet. Men det är viktigt att människor integreras och då behöver vi ha en reglerad invandring. Vi har bidragit till att liberalisera politiken med den arbetskraftsinvandring som alliansregeringen skapade, med mer öppenhet. Men det är möjligt att vi kan diskutera denna fråga ytterligare.

Men är inte Centerns förslag tillräckligt liberalt?

– Vi har ju det redan en liberal arbetskraftsinvandring som alliansregeringen genomför. Men det är möjligt att man kan skruva på det ytterligare. Men vi måste se till att vi kan integrera människor som kommer hit, människor ska ha makt över sin egen situation.

”Måste regleras”

Kristdemokraternas talesperson i migratonspolitik, Emma Henriksson, tycker att invandringen måste regleras för att systemet ska vara rättssäkert.

– Det ger oss förutsättningar att hjälpa dem som har den största behoven och ha ett humant bemötande.

Men hon vill inte kommentera centerpartiets förslag till idéprogram innan det tagits något stämmobeslut.

– Det går inte att spekulera kring sådant som kanske inte kommer längre än till tankestadiet, säger hon till Aftonbladet.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har avböjt att kommentera Centerpartiets förslag till idéprogram.

Publisert: