Nyheter

Epidemikris: Fler patienter läggs på smittavdelningar

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Sjuksköterska på Karolinska: "Det är livsfarligt"

I Skåne har flera avdelningar stängts. I Stockholm har undantag för avdelningar med svåra smittor gjorts.

Överbeläggningen på Karolinska universitetssjukhusen var så stor att reglerna för vård av patienter med resistenta bakterier, MRSA och VRE ruckas på.

– Vi leker med patienternas liv, säger en sjuksköterska på urologen, till Aftonbladet.

Under förmiddagen satt chefsläkare i Stockholms läns landsting i möte tillsammans med landstingsdirektörerna. Mellan klockan 14.45 i går och 12.00 i dag rådde ökad beredskap, så kallat "stabsläge" på Karolinska universitetssjukhusen i Solna och Huddinge.

På grund av överbeläggning som kommer av en våg av influensa och vinterkräksjuka är vissa operationer och annan vård inställt, och främst akutvård utförs.

Tvungna att fatta undantagsbeslut

Dessutom rådde under stabsläget undantag för inläggningar på vårdavdelningar med patienter med svåra smittor; resistenta MRSA och VRE och diarréer, som kan vara livsfarliga för personer med nedsatt immunförsvar.

Överläkare Gunnar Öhlén:

– Det innebär att vi gjorde ett visst avsteg från gällande vårdprogram. En patient med en tarminfektion, exempelvis, har ett rigoröst vårdprogram med enkelrum och kohortvård och avdelningar tar normalt ej överbeläggningar. Men med platsläget som vi haft har vi varit tvungna att fatta beslut om överbeläggningar även på vissa av dessa avdelningar.

Innebär det någon ökad risk för patienterna?

– Nej. Det innebär framför allt en ökad arbetsmängd för medarbetarna. Vi har på olika enheter försökt hitta extrapersonal i den mån det går. Det är en extraordinär situation och vi är noga med att skriva avvikelserapporter. Jag vet inte i hur många fall avstegsregeln utnyttjats, säger Öhlén.

”Plötsligt gäller inte reglerna”

Men enligt en sjuksköterska på urologen i Solna innebär undantagen som sjukhusledningen nu beslutat om fara för patientsäkerheten.

– Helt plötsligt gäller inte reglerna. Man lägger in överbelagda patienter på avdelningar med patienter med MRSA, VRE och stafylokocker. Vi leker med patienternas liv. Det är inte därför vi är här, för att patienter ska smittas och riskera svåra infektioner när de hamnar på sjukhus, säger sjuksköterskan till Aftonbladet.

Gunnar Öhlén vidhåller att blandningen av smittade och osmittade patienter inte ökar.

– Nej, det har inte varit avsikten med beslutet. Sedan vad som hänt eller ej får vi se med de avvikelserapporter som kommer in. Det är arbetsbelastningen som ökar.

"Resurserna räcker inte"

Han beskriver anledningarna till krisläget som råder:

– Stockholms läns landsting har ökat sin befolkning med 35 000 per år under flera år. Den medicinska utvecklingen gör att de allra svårast sjuka patienterna kan hållas vid liv längre. Vi har en åldrande befolkning som kräver mer vård och sedan influensaepidemin på det. Resurserna räcker inte till.

Enligt Öhlén saknas just nu 70 legitimerade sjuksköterskor inom slutenvården på Karolinska.

Vad gör ni åt detta?

– Karolinska universitetssjukhuset planerar att till sommaren starta ett traineeprogram med totalt 35 sjuksköterskor per år. Utöver detta behövs arbete för att minska personalomsättningen.

Många är ju missnöjda över lönen. Kan ni höja den?

– Vi har för närvarande inte ekonomi som ger den möjligheten men vi har det här traineeprogrammet, som varit så uppskattat att man är villig att gå in på en normal ingångslön eftersom man ansett att det gett så mycket.

Krisläge i flera landsting

Carl-Göran Ericsson, chefläkare på Danderyds sjukhus, säger till TT efter mötet i landstinget i förmiddags:

– Geriatrikklinikerna är fullbelagda och har problem med infektioner. För att komma ner till 100 procents beläggning skulle vi behöva öppna minst två extra vårdavdelningar, och 100 procent är inget eftersträvansvärt läge.

Även andra delar av landet har ett svårt läge.

Fem avdelningar är stängda på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö och Lund på grund av vinterkräksjuka, uppger informatör Per Längby vid SUS, till TT.

– Vi har överbeläggningar på rätt många avdelningar. Just nu finns totalt nio tillgängliga platser, det är inte så mycket med tanke på att det hela tiden kommer in nya patienter, säger han.

”Bemanningsproblem varje dag”

I tisdags beslöt sjukhusledningen att ställa in planerad vård som kräver vårdplatser – så länge det inte rör sig om cancer, öppen hjärtkirurgi eller annan behandling med hög prioritet.

På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är det personalbrist på grund av sjukdom.

– I går tvingades vi ställa in fem operationer på grund av sjuka läkare, säger Lars Rex, chefläkare på sjukhuset till TT.

På sjukhuset har också flera patienter kräksjuka.

– Om man har kräksjuka bland patienter så har man ofta kräksjuka bland personal också, konstaterar Lars Rex och fortsätter:

– Vi klarar oss sett utifrån vårdplatser men vi har ett bemanningsproblem varje dag.

Bland Jönköpings sjukhus, såsom Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och länssjukhuset Ryhov, rapporteras inget operationsstopp till följd av någon smitta eller personalbrist.

Socialstyrelsen granskar KS

Lena Renman, sektionschef för Socialstyrelsens region öst:

– Överbeläggningar innebär alltid patientsäkerhetsrisker. Det är alltid vårdgivaren som måste vidta åtgärder för att säkerställa god och säker vård. När det gäller MRSA-smitta måste vårdpersonal i alla lägen jobba på ett smittsäkert sätt, eftersom man inte vet vilken patient som är smittad och inte, oavsett vilken avdelning man är på. Uppstår då en extrem situation måste man vara extra uppmärksam.

– Sådana här extremsituationer är alltid allvarliga. Det är därför man lyft det till stabsläge, och det är mycket ovanligt att en sjukhusledning gör det.

Vad säger ni om att sjukhusen är så underbemannade att sådana här situationer uppstår?

– Vi har pågående ärenden här som gäller den "vanliga överbeläggningen" på Karolinska universitetssjukhuset. Vi har öppnat det eftersom vi har fått information om överbeläggningar till följd av personalbrist.

– Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren säkerställa att det finns de resurser och den kompetens som vården kräver. Så vi kan ju ställa krav på dem om det.

Flera sjukhus hävdar ju att budgeten inte räcker till.

– Ja, det här är en svår fråga. Men om man bedriver hälso- och sjukvård måste den bedrivas med god och säker vård. Det är ett delat ansvar. Landstinget är ju ytterst ansvarig och måste planera sin vård till medborgarna och se till att budgeten är tillräcklig. Där har politikerna ett ansvar.

Helene Hellmark Knutsson (S) oppositionslandstingsråd i Stockholm är starkt kritisk till den politiska landstingsledningen:

– Trots ett fortsatt akut läge är det förvånansvärt tyst från sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, säger hon i ett pressmeddelande.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu är det rea hos Cervera: 20-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Sjukhusläget i landet

Stockholm

Inställda operationer på Karolinska universitetssjukhusen i Solna och Huddinge och "stabsläge" med undantagsregler från i går eftermiddag till lunch i dag.

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är situationen ansträng men inga operationer har ännu inte behövt ställas in.

För att lösa den akuta situationen just nu måste sjukhusen i länet se över hur man kan skapa ytterligare platser. Det kan vara att skriva ut patienter, skapa extra plats till exempel genom att lägga in en patient till på ett rum och vid behov kalla in extra personal.

Uppland

I går infördes beredskapsläge enligt en influensaplan och man följer nogsamt och regelbundet utvecklingen.

På barnakuten är belastningen särskilt hög och sjukhuset förbereder sig inför en eventuell influensatopp.

Sjukhuset informerar föräldrar om influensa och RS-virus och förbereder sig för att eventuellt öppna upp isoleringsplatser.

Skaraborg

På Skaraborgs sjukhus där sjukhusen i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde ingår, rullar verksamheten på som vanligt och inga operationer har behövt ställas in.

Västerbotten

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är läget normalt. Sjukhuset har inga vårdplatser över, men verksamheten är inte märkbart påverkad.

Västra Götaland

Bland sjukhusen som ingår i Sahlgrenska universitetssjukhuset sker operation enligt plan.

På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är det personalbrist på grund av sjukdom. I går tvingades man ställa in fem operationer på grund av sjuka läkare. På sjukhuset har också flera patienter kräksjuka.

Där uppger ledningen att man har ett "bemanningsproblem varje dag".

Halland

Bland sjukhusen i Region Halland sker operation enligt plan.

Ett tillfälligt stopp rådde i måndags på Varbergs sjukhus, men då var det på grund av överbelastning och inte sjukdom.

Småland

Bland Jönköpings sjukhus, såsom Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och länssjukhuset Ryhov, rapporteras inget operationsstopp till följd av någon smitta eller personalbrist.

Källa: TT

Publisert: