Vargjakten stoppas

avIda Gustafsson

NYHETER

Kammarrätten har upphävt Naturvårdsverkets beslut om jakt på varg.

– Det finns inget vetenskapligt stöd för att jakten löser de problem man hävdar den ska lösa, säger Ann Dahlérus, generalsekreterare Rovdjursföreningen till Aftonbladet.

Naturvårdsverket beslutade i slutet på januari om jakt på varg i åtta revir i Dalarnas, Värmlands, Örebros och Västmanlands län. Men beslutet överklagades till förvaltningsrätten av Svenska Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF.

”Har inget att komma med”

De menar att Naturvårdsverkets beslut är felaktigt underbyggt.

– Man undrar hur det kommer sig att de tog det här beslutet. Jag har respekt för tjänstemän och deras arbete, men man undrar hur de har tänkt sig. När det gäller den lagliga bakgrunden, de har inte något att komma med, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Han menar att Naturvårdsverkets underlag till beslutet bygger på vetenskaplig rapport vars slutsats är att jakten kommer visa skillnad för antalet vargar.

– Men de visar inte hur den naturliga skillnaden på populationen är, säger Tom Arnbom.

En annan invändning mot jakten är att den inte löser de genetiska problem som finns i den svenska vargstammen. 

– Vad som behövs är immigration och det finns många rapporter som talar om det. Att jakt skulle lösa det är pseudoargument från Naturvårdsverket. Man kan fråga sig om skälet till jakten är genetiska eller om det är politiska skäl, säger Ann Dahlérus, generalsekreterare Rovdjursföreningen till Aftonbladet. 

”Fattat på riktiga grunder”

I december förra året skickade EU:s miljökommissionär, Janez Potocnik, ett brev till miljöminister Lena Ek (C) där Sverige avråddes från vargjakten.

Förvaltningsrätten nekade prövning för de överklagande föreningarna. Men nu har alltså kammarrätten sett över ärendet och beslutat att upphäva vargjakten. Beslutet innebär att jakt på varg inte är tillåten förrän förvaltningsrätten har avgjort frågan.

Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket säger till Aftonbladet att beslutet om vargjakten fattades ”på riktiga” grunder.

– Det är delvis baserat på vetenskapliga rapporter och underlag. Det är den första delen. Den andra delen är att vi anser att beslutet följer art- och habitatdirektivet som EU har tankar och funderingar kring och den svenska lagstiftningen. Vi tycker att vi har fattat ett beslut som följer alla dessa delar.

Naturvårdsverkets beslut om vargjakt som kom den 30 januari tillät jakt på 16 vargar till och med den 17 februari. Tre vargar har skjutits under jakten.