Filosofiprofessorn: ”Bejaka maktens övervakning”

NYHETER

Information om oss kan missbrukas, hur ska vi förhålla oss till det?

Det frågar sig filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö, som har sitt svar på hur man ska bemöta överheten klart.

– Då vi står nakna inför dem måste de också klä av sig inför oss, skriver han på DN Debatt.

Foto: Torbjörn Tännsjö.

Kritiken mot USA och president Obama har varit massiv efter att Edward Snowden läckt uppgifter om hur amerikanska myndigheter spanar på privatpersoner i sociala medier.

Men kanske ska vi inte vara så upprörda. Kanske ska vi i stället bejaka maktens övervakning av vårt liv. Det tycker i alla fall Torbjörn Tännsjö, som är professor i praktisk filosofi.

På DN Debatt skriver han att vissa är oroliga för att privata uppgifter ska läcka ut, att man skäms om känsliga saker kommer fram.

– Men många människor gör inte det. De talar öppet om både sitt könsliv och sin psykiska status. Det är väl utmärkt! skriver han.

Ska få veta vad polisen vet

Tännsjö menar att vi ska sluta skämmas för hur vi ser ut och för de diagnoser vi fått, då utgör nämligen inte övervakningen något hot mot oss.

Han menar att det till exempel är bra att många kan läsa våra journaler, det kan ju finnas medicinska skäl till det.

Dock ska vi kunna kräva samma "nakenhet" från myndigheterna själva.

– Vi ska förstås ha rätt att fortlöpande läsa våra medicinska journaler. Vi ska ha rätt att få veta vad polismyndigheterna vet om oss. Inte efter femtion år, utan tämligen omgående – så omgående som det är möjligt att lämna ut informationen, utan alltför allvarliga störningar i det polisiära arbetet.

Genomskinlighet är bra

På global nivå menar han att samma öppenhet ska finnas på högsta politiska nivå.

– Vi ska kräva information om vad de olika statledningarna i världen vet om oss, skriver han.

Han menar att vi bör "komma ut ur våra källarhålor och bejaka det kristallpalats i vilket vi lever".

– Ju genomskinligare vår värld blir, desto säkrare, fredligare och bättre. Det viktiga är symmetrin. Då jag ser dig ska du kunna se mig, avslutar han.