Kungen renoverade för miljontals skattekronor

avIda Gustafsson

1 av 2 | Foto: Carolina Byrmo
Stenhammars slott (bild från 2010).

Kungen har låtit renovera arrendeslottet Stenhammar i Flen för cirka 35 miljoner.
Och enligt en granskning som SVT gjort visar att skattebetalarna betalat nio miljoner för upprustningen.

– I arrendeavtalet står det att man kan man skriva avtal vid ombyggnationer och renoveringar, säger Jan Lindman, hovets ekonomichef till Aftonbladet.

Hela godset Stenhammar med slott, 150 byggnader och 2 200 hektar mark ägs av sedan 1910 av Statens fastighetsverk. Och sedan över 40 år tillbaka arrenderar av kungen hela godset för 1000 kronor per år. 

Med villkoret att kungen bekostar löpande underhåll och renoveringar.

”Det är en uppgörelse”

De senaste åren har omfattande renoveringar genomförts på slottet för 35 miljoner. Nio miljoner kronor har skattebetalarna stått för.

– I arrendeavtalet står det att man kan man skriva avtal vid ombyggnationer och renoveringar. Bland annat när vi gör renoveringar på omfattande fel på slottet, säger Jan Lindman till Aftonbladet.

Det staten bekostat är renoveringar och dräneringar på Slottet sedan vatten runnit in på nedre plan. Men ett stort arbete har också lagts ner på att rusta upp värmesystemen och avloppen.

Men enligt hovets informationschef har staten gått in och betalat för att modernisera godset. 

– Det är inte så här att kungen försöker komma undan. Det är en uppgörelse mellan Statens fastighetsverk och kungen, säger Bertil Ternert, hovets informationschef till Aftonbladet.

Bekostat med fondpengar

Och enligt hovets ekonomichef Jan Lindman får inte apanaget användas till godset utanför Flen.

– Verksamheten här har ingenting med apanaget att göra, utan det är Kungens privata pengar som det handlar om. Apanaget skall användas till statsbesök, länsbesök, personal, informationsavdelning – och inte till Stenhammar, säger han till SVT.

Resterande miljoner har kungen betalat, 14 miljoner plus moms har kungen betalat själv. Och 11 miljoner kommer från en fond för underhåll som donerades i samband med testamentet.