Nyktra norska ungdomar deprimerade

Unga norska vuxna som inte dricker alkohol är en problemgrupp, konstaterar en läkarstudie publicerad i Tidskrift for den norske Legeforening. De har högre dödlighet, är ensamma i högre grad och har större behov av sociala insatser än andra grupper. De har också ett mindre utvecklat sexliv än andra grupper av unga vuxna.

– Vi vet att de som inte dricker har en högre dödlighet än de som dricker lagom. Många tror att ett glas vin är bra för hjärtat. Men kanske finns det också andra orsaker, säger sociologen Willy Pedsersen, en av studiens upphovsmän.

De 2 000 deltagarna utsågs bland 15-åringar på 67 norska skolor. Ungdomarna följdes tills dess att de fyllde 30 år.

Alkoholavholdende – en risikogruppe?

TT

Publisert: