"Bilister kan dö av luften i tunneln"

Miljöforskare: Förbifart Stockholm dödar folk i förtid

Den dåliga luften i Stockholms innerstad har varit omtalad länge, nu tror forskare att man bara flyttar problemet från en plats till en annan med den nya bil-tunneln.
Den dåliga luften i Stockholms innerstad har varit omtalad länge, nu tror forskare att man bara flyttar problemet från en plats till en annan med den nya bil-tunneln.

Förbifart Stockholm beräknas rädda livet på 22 stockholmare per år. Risken är att lika många bilresenärer dör av luftföroreningar i tunnlarna.

– Det kan bli ett nollsummespel, säger miljöforskaren Bertil Forsberg.

Ett av argumenten för att bygga den omdiskuterade Förbifart Stockholm har varit att förbättra luften för befolkningen i Storstockholmsområdet. Beräkningar visar också att man kommer att lyckas med det och på så sätt kunna förhindra över 20 förtida dödsfall per år tack vare minskade luftföroreningar.

Hur många bilresenärer som kommer att dö i förtid på grund av luftföroreningarna i den 18 kilometer långa tunneln är svårare att beräkna.

– Det beror bland annat på hastigheten, ventilationen och vägbeläggningen, säger Bertil Forsberg, professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Andra faktorer som har betydelse för hur stora de negativa effekterna av halterna i tunneln blir är frekvensen av dubbdäck, trafikbelastningen vid olika tider på dygnet och åldersfördelningen på resenärerna.

– Det kan bli så att man får en balans mellan de vinster man gör i allmänbefolkningen och den ökade ohälsa de som nyttjar tunneln drabbas av, säger Bertil Forsberg.

Aftonbladets Robert Collin invänder mot miljöforskarens sätt att räkna:

– Trafiklyckor slår blint i alla åldrar, men de här partiklarna förkortar livet med några veckor eller nån månad för de människor som redan är i riskzonen, säger Robert Collin.

Aftonbladet-TT

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN