Överenskommelsen kan brytas direkt

avPär Karlsson

NYHETER

Kan vägra följa juluppgörelsen

1 av 2 | Foto: URBAN ANDERSSON
I och med decemberöverenskommelsen har partierna bundit sig att låta en minoritetsregerings budget gå igenom i riksdagen.

Den interna kritiken mot juluppgörelsen fortsätter att skapa problem för Anna Kinberg Batra (M).

Riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) öppnar för att han och andra ledmöter kan gå emot partilinjen i budgetomröstningar.

– Jag känner mig inte bunden av den, säger han.

Den 27 december slöt allianspartierna och regeringen den så kallade decemberöverenskommelsen. Målet är att höstens regeringskaos ska kunna undvikas framöver, vem som än styr. Konkret innebär det bland annat att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget. Om det finns en risk för att förslaget skulle falla avstår övriga partier som står bakom överenskommelsen från att delta i omröstningen.

För Alliansen ledamöter i riksdagen innebär det att man kan komma att lägga ned sina röster redan till omröstningen om vårbudgeten 2015. Det innebär att regeringen får igenom sin budget och att det inte spelar någon roll hur Sverigedemokraterna väljer att rösta.

Öppnar för att bryta partilinjen

Uppgörelsen, som ledde till att det planerade nyvalet ställdes in, skapade omgående missnöje i de moderata leden. Flera gamla statsråd och M-ledare menade att partiet och Alliansen lagt sig platt och nu kommer att sitta och se på när vänsterpolitik drivs igenom.

Dessutom pyr missnöjet i den moderata riksdagsgruppen, som i dag träffas för första gången i år. Nu öppnar ledamoten Finn Bengtsson från Östergötland för att han, och andra, kan komma att bryta partilinjen i kommande budgetomröstningar.

Han berättar att han under senaste veckorna fått höra mycket kritik från partikamrater och väljare.

– I de flesta lägen så brukar min uppgift vara att åka hem till mitt distrikt och förklara och försvara de beslut som vi gemensamt har fattat här uppe. Men det här är ett unikt läge. Det handlar om en överenskommelse som är sluten utan att vi ledamöter har varit delaktiga förrän i efterhand. Det gör att jag inte känner mig bunden på samma sätt av den. Framför allt när jag delar den kritik som har kommit, säger han.

"Utan förankring"

Bengtsson säger att han och flera andra ledamöter tycker att processen i partiet har varit "utan förankring".

– Då är det nu upp till ledningen att på ett pedagogiskt sätt förklara för oss att överenskommelsen är väldigt bra. Lyckas de inte med det är jag inte bunden av något jag inte varit med och fattat beslut om själv.

– Det handlar om en överenskommelse som jag inte har varit delaktig i förrän i efterhand. Det gör att jag inte känner mig bunden av den, säger han.

Han menar att han i framtiden kan komma att kunna ställas inför en "samvetsomröstning".

– Om Löfven väljer att stoppa in en förfärlig massa rent socialistisk politik i budgeten. Då finns det en gräns för hur länge jag tror att mina väljare accepterar att jag sitter och sväljer allt detta. Det skulle vara ett svek mot dem. Det måste jag ta ett ansvar för.

"Det är nu ledningens ansvar"

Han menar nu att partiledningen har ansvaret för att nå en samsyn i riksdagsgruppen.

– När väljare och partimedlemmar, som är lojala mot vår politik, blir så upprörda och dessutom har sakkritik som är befogad, då är det min skyldighet att föra fram detta både till ledningen och sedan försöka få en förhandling till stånd om detta varit vettigt eller inte. Det är inte upp till mig som inte varit med och tagit beslutet.

Han hoppas dock att ledningen lyckas i sitt arbete.

– Om gruppledningen är skicklig och hanterar det här på rätt sätt får jag väl göra avbön och säga att det fanns information jag inte hade som gör att jag ändå kan förstå bevekelsegrunderna. Men i dag gör jag det inte.

Även riksdagsledamoten Isabella Hökmark säger att hon inte alls är säker på att hon känner sig bunden av överenskommelsen.

– Jag är inte tillsatt för att rösta fram S-politik i riksdagen. Väljarna har väl valt mig för att vi ska rösta fram moderat politik som är bra för Sverige. Även att lägga ned rösterna är väldigt passivt.

Batra: "Uppgörelsen har brett stöd"

Efter dagens möte med Moderaternas riksdagsgrupp som Anna Kinberg Batra fast att decemberöverenskommelsen har brett stöd i både partiet och riksdagsgruppen.

– Vi har alltid en diskussion i riksdagsgruppen i viktiga frågor inför kommande omröstningar. Vi har ett bra samarbete och diskussionsklimat i vår grupp och det brukar leda fram till att vi har väldigt välförankrade positioner när vi till slut röstar. Vi brukar komma överens om hur vi röstar.

Hon säger att det finns ett antal kritiska röster.

– Det finns också enstaka inifrån riksdagsgruppen. Men överenskommelsen har brett stöd.

Kinberg Batra säger också att det inte kan komma som en överraskning för någon att partiet har sökt en uppgörelse likt decemberöverenskommelsen.

– Det har vi gjort länge. Exakt hur diskussionerna går och hur vi fattar våra interna beslut, det stannar mellan oss.

Den nyvalde gruppledaren Jessica Polfjärd säger att en majoritet av riksdagsledamöterna tycker att överenskommelsen är bra.

– Ibland tycker vi olika och då är det bra att vi får diskutera det, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM