Samtliga sexor fick betyget E i musik

Publicerad 2015-01-12

Lärarstrul påstås ligga bakom betygsmissen

På en skola i Älmhult har ett 50-tal sjätteklassare alla fått betyget E, alltså precis godkänt, i ämnet musik.

Ytterligare 150 högstadieelever på Linnéskolan som läst en termins musik fick nöja sig med föregående termins betyg, rakt av, skriver Smålandsposten.

Anledningen till mass-betygen ska vara att elevernas ordinarie lärare sjukskrivit sig och att det strulat med vikarier och att det i förlängningen gjort att det inte funnits underlag nog för att kunna göra en individuell bedömning. Det hela började med att ett 60-tal tyskaelever från Linnéskolan alla fick betyget E. Sedan verkar samma öde ha drabbat även sexorna på Gernöskolan i Älmhult, och ytterligare 150 musikelever från Linnéskolan, skriver Smålandsposten.

Samma betyg i tyska

Gemöskolans rektor Margit Johansson hävdar att betygen har satts efter en individuell bedömning, skriver Smålandsposten.

”Jag har tittat på betygskatalogen. Den undervisande läraren gör individuella bedömningar. Det är inget beslut jag har tagit. Utifrån det jag sett har han gjort bedömningen att alla ska ha E”, säger rektorn till Smålandsposten.
På frågan om det inte är orimligt att alla elever skulle få precis samma betyg, säger Johansson:
– Nu är den läraren inte kvar på skolan. Men naturligtvis, om den varit kvar, hade det blivit en diskussion man fått ta. Vad vi nu gjort för att säkra upp inför vårterminen är att se till att en behörig musiklärare kommer att finnas tillgänglig.