Nyheter

Frågor och svar om ebolautbrottet

Av: 

Mathias Asplund

Ebolaviruset.
Ebolaviruset.

NYHETER

Anders Tegnell är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och svarar på frågor om ebolautbrottet.

Var kommer smittan ifrån?

– Bedömningen är att det beror på att man hanterat och ätit kött från vilda djur troligen apor.

Hur sprids den?

– Risken för smitta finns vid nära kontakter och vård av sjuka personer och inte annars.

Ebola smittar genom blod och kroppsvätskor, som saliv. Kan smittan föras vidare av svett?

– Viruset har hittats i alla kroppsvätskor hos sjuka personer så samma försiktighet gäller även svett.

Kan viruset föras vidare på föremål?

– Viruset kan finnas kvar i intorkat blod på olika föremål och kan då vara smittsamt, men erfarenheterna talar för att det är en mycket ovanlig smittväg. Men det är viktigt att man sanerar platser där sjuka vistats för att undvika denna risk.

Hur upptäckes de symptomatiska blödningarna?

– Det finns ingen säker statistik men de flesta blir så allvarligt sjuka så man ser blödningar åtminstone i ögon och slemhinnor.

Hur lång tid tar det innan sjukdomen utbryter och kan en smitta innan dess?

– Inkubationstiden är mellan två dagar och tre veckor men nästan alla blir sjuka första veckan. Man smittar inte innan man blir sjuk.

Vad görs för att minimera spridningen?

– Det viktigaste är att ha en bra sjukvård på plats som kan isolera och vårda de sjuka och som man i befolkningen litar på. Behandlingen handlar främst om att ersätta med vätska och blod. Antibiotika hjälper inte.

Kan den komma till Sverige?

– Risken för fortsatt spridning är väldigt liten, i princip obefintlig.

Är Sverige förberett på en epidemi?

– Vi har en bra beredskap med infektionskliniker som har planerat och övat för detta och på en del ställen också har speciella rum som gör det extra säkert. Och vi kan analysera prover på Folkhälsomyndigheten för att ställa diagnosen.

Ska vi vara oroade?

– Det är möjligt att vi får se någon enstaka person som är smittad i Västafrika och sen reser hit. Men en vidare spridning kan vi förhindra med bra sjukvård och goda förberedelser så sannolikhet för en spridning i Europa eller Sverige är mycket liten.

Mer än varannan insjuknad har dött. Är det högre eller lägre dödlighet jämfört med tidigare ebolautbrott?

– Man har anlyserat även detta virus och dess arvsmassa och den är inte förändrad. Mortaliteten har varit mycket varierande i olika utbrott och kan säkert påverkas genom ett tidigt och bra omhändertagande och det är det man pekat på som orsak till den något lägre dödligheten denna gång.

Varför blir läkare och hjälparbetare sjuka?

– Med den skyddsutrustning som nu används har man en mycket hög säkerhet men innan den fanns var förstås riskerna för vårdpersonalen mycket stora. Det är också ganska svårt att arbeta med sån utrustning och kräver övning och erfarenhet, men exakt vad som hänt finns det inga rapporter om.

Vad avgör vem som dör och vem som överlever?

– Troligen är det mest en slump vem som överlever. Det verkar inte vara någon speciell ålder eller annat.

Blir de som överlever immuna mot sjukdomen?

– Ja, de som har överlevt verkar ha ett immunsystem som skulle kunna skydda mot sjukdomen men om det fungerar i praktiken finns alltför liten erfarenhet av.

Kan viruset mutera och bli luftburet?

– Vi har nu följt ebola under tre decennier utan att några förändringar uppträtt så det finns ingen anledning att tro att något sånt händer.

Avråder ni svenskar att resa till drabbade områden?

– Det rör sig om områden dit väldigt få turister kommer och dessutom är smittrisken enbart vid vård av sjuka personer, så några resevarningar finns inte i Sverige.

Ska de som reser till andra länder i Västafrika vara oroliga?

– Tyvärr är situationen uppenbarligen ganska kaotisk och en smittspridning till angränsande länder kan man inte utesluta. Däremot finns det inga risker vid en normal turistresa.

Kan det vara farligt att flyga från drabbade länder?

– Flygbolagen har rutiner för hur de ska hantera sjuka passagerare och de personer som inte är sjuka smittar inte heller.

Kommer det finnas nya rutiner för folk som reser till Sverige från Västafrika?

– Det finns inga planer för några åtgärder när man kommer hem förutom vikten av att kontakta sjukvården om man blir sjuk och då informera om vart man varit. Däremot verkar några av dessa länder möjligen införa något slags kontroll vid utresa.

Finns det en fara i att flyga hem sjuka till deras hemländer?

– Det finns goda möjligheter att flytta personer till andra länder under säkra omständigheter och alla möjligheter att hindra smittspridning vid vård i västvärlden. Det har gjorts tidigare utan problem men är väldigt resurskrävande.

Hur stor är sannolikheten att ebolasmittan orsakar stor skada på vårt samhälle?

–De direkta effekterna är begränsade jämfört med andra stora sjukdomar i den här regionen. Men de indirekta effekterna av att sjukvården inte längre fungerar, social oro med mera, kan bli ganska långtgående. Det visar erfarenheterna från tidigare utbrott och därför är det viktigt att få stopp på det så fort som möjligt.

Hur långt ifrån ett botemedel är vi?

– Det finns en hel del forskning när man testar olika substanser där man ibland sett viss effekt. Vägen från ett sånt försök till ett läkemedel som kan användas till människor är tyvärr oftast mycket lång.

Går det att som privatperson bidra till forskningen om ebola?

– Forskningen har finansierats med främst statliga medel i olika länder. Det är nog svårt att hitta en organisation som samordnar pengar från privatpersoner just till denna typ av forskning.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: