Skatterna som regeringen vill höja

Snus, cigaretter, kärnkraftsel och att anställa unga blir dyrare.

Här är skattehöjningarna som den rödgröna regeringen vill införa från den 1 januari.

I måndags kallade finansminister Magdalena Andersson (S) till presskonferens om det ekonomiska läget och meddelade att den rödgröna regeringen tar över ett "avdukat bord", en "tom lada".

Hon syftade på att S-regeringen 2006 lämnade efter sig ett överskott i finansiellt sparande på 68 miljarder kronor 2007, och att Alliansen i år lämnar efter sig ett underskott på 87 miljarder kronor.

Av den anledningen sa Andersson att överskottsmålet på 1 procent inte kommer att nås förrän tidigast år 2020 och att alla reformer regeringen kommer att genomföra kommer att finansieras krona för krona, med skattehöjningar.

Här är de skattehöjningar som regeringen vill genomföra:

Höjd arbetsgivaravgift för unga.

Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid 1 januari inte har fyllt 26 år slopas. Nedsättningen halveras i ett första steg under 2015 för att helt upphöra vid utgången av 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 9,6  miljarder kronor 2015 och cirka 18,81 miljarder kronor 2016.

Jobbskatteavdraget trappas ned

Jobbskatteavdraget trappas ned i en takt om 3 procent från löner över 50 000 kronor i månaden för att upphöra helt vid löner över 123 000 kronor i månaden.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,36 miljarder kronor 2015.

Höjd skatt på tobak

Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med ca 6 procent och punktskatten på snus höjs med ca 12 procent. Skattehöjningen medför att priset för ett paket med 19 cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor och att en dosa portionssnus ökar från 43 till 44,41 kronor. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,90 miljarder kronor 2015.

Beskattning av finanssektorn.

Flera miljöskatter införs

Bland annat återinförs skatt på konstgödsel, naturgrus, avfall och kärnkraftsproducerad el och en vägslitageavgift för tunga fordon som ska betalas av både svenska och utländska åkare.

Skatten på naturgrus höjs från 13 till 15 kronor per ton och skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Avfallskatten höjs från 435 till 500 kronor per ton avfall. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med ca 40 miljoner kronor.

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,25 miljarder kronor.

Lägre uppräkning av gräns för statlig inkomstskatt

Höjd så kallad skiktgräns för statslig inkomstskatt, från nuvarande 36 000 kronor i månadslön som i dag räknas upp med inflationen plus två procentenheter ska från och med 1 januari endast uppräknas med inflationen. Regeringen räknar med att 70 000 fler då kommer betala statlig skatt.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 1,91 miljarder kronor.

Särskild löneskatt för personer över 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Slopad läx-RUT

Den uttryckliga bestämmelsen om skattereduktion för privatundervisning, s.k. läx-RUT, avskaffas. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 50 miljoner kronor 2015.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,13 miljarder kronor 2015.

Skattesänkning regeringen vill genomföra:

Sänkt pensionärsskatt

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort, enligt regeringen. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Budgetpropositionen för 2015 lämnas till riksdagen den 23 oktober.

Publisert: