Löfven och Romson: Utred Kinaaffären

Av: Anette Holmqvist, Lisa Röstlund, Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

”Regeringen måste lägga korten på bordet”

1 av 7

Sverige försöker sälja flygvapenteknik till diktaturen Kina.

Miljöpartiet KU-anmäler nu försvarsminister Karin Enström (M) och utbildningsminister Jan Björklund (FP) – och även S-ledaren kräver utredning:

– Regeringen får lägga korten på bordet, säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

Efter Saudiaffären avslöjar nu SVT:s Uppdrag granskning ytterligare ett fall där svenska myndigheter har planer på att i hemlighet handla med vapenteknik med en diktatur – i det här fallet Kina.

"Borde ha kännedom"

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har sedan 2008 planer på att sälja Edge, en programvara för beräkning av aerodynamik som försvaret utvecklat till Jas Gripen.

Försäljningensprocessen har lagts ut på Kungliga tekniska högskolan, KTH – ett upplägg som jämförs med FOI:s mörkande genom bulvanbolaget i Saudiaffären.

I Ekots partiledarutfrågning för två veckor sedan kunde Stefan Löfven inte svara på om Sverige skulle avsluta det militära samarbetet med Saudiarabien eller inte. Han sade att frågan skulle "beredas" och "utredas".

Men Kinaaffären vänder sig S-ledaren tydligt emot:
– Det finns ett vapenembargo till Kina efter det som hände på Himmelska fridens torg 1989, så då ska vi inte ha den typen av kontakt med Kina, säger han till Aftonbladet.
Löfven efterlyser utredning.
– Myndigheterna får reda ut det här och lägga korten på bordet. Regeringen borde också ha kännedom om det här så nu får de reda ut och lägga korten på bordet.

KU-anmäler

Miljöpartiet KU-anmäler nu försvarsminister Karin Enström (M) och utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Enligt Romson finns regler och praxis om att regelbundet rapportera från FOI och utbildningsinstitutioner som KTH, och därför anmäler man Enström och Björklund i detta hänseende. 

– Det är de som varit ansvariga på departementen och de bör ha varit informerade. Det är därför KU måste granska det.

– Det här är ett utvecklingssamarbete om mjukvaror som kan användas till kärnvapen i Kina, dit det finns ett väldigt tydligt förbud mot vapenexport. Det är oerhört upprörande, väldigt uppseendeväckande, säger Romson till Aftonbladet.

Bildt förnekar kännedom

Romson tar upp att Sverige är en allt större vapenexportör till diktaturer.

– Ökningen har skett under Alliansens tid. MP vill ha striktare regler och att vi ska se över den hållning som Sverige nu har. Men många Allianspartier håller varandra om ryggen och vill inte att den utredning som nu är i gång kommer fram till att regelverket ska skärpas.

Utrikesminister Carl Bildt (M) svarar Aftonbladet via sin pressekreterare att han inte känt till något om Kinaaffären:

– Nej, frågan har hanterats på myndighetsnivå och har därför inte varit föremål för beslut eller handläggning i regeringen. Regeringen ska inte lägga sig i ISP:s handläggning av enskilda tillståndsärenden och inte heller kommentera dem.

Widman (FP): "Djupt oroad"

Folkpartiets försvarpolitiske talesperson Allan Widman sitter i försvarsutskottet

För honom är uppgifterna om Kinaaffären helt nya.

– Jag blir djupt oroad. Det är väldigt allvarligt att det tycks finnas en form av relation som syftar till att kringgå det svenska regelverket, säger han till Aftonbladet.

Widman ingår även i den krigsmaterielutskottsutredning som regeringen tillsatt, med syfte att skräpa tillsynen över export till diktaturer.

– Det är för mig fullständigt uppenbart att sådana här beslut måste alltid föras upp på en politisk nivå och fattas i full offentlighet. När det gäller diktaturer kommer det alltid finnas en större betalningsvilja, och det gör att här måste skyddsvallarna byggas extra höga.

KD: "Stoppa samarbetet"

Det här är två fall som kommit upp till ytan – kan de vara toppen av ett isberg?

– Det är naturligtvis inte uteslutet att det finns fler liknande fall som vi inte känner till, säger Allan Widman.

Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Désirée Pethrus vill nu att samarbetet med Kina stoppas i väntan på en utredning.

Det här måste ju stoppas. Det finns ju inget avtal vad jag har förstått, och det är väl bra då att det inte finns någon överenskommelse påskriven, och innan allt är klarlagt så bör det naturligtvis inte bli någon överenskommelse heller, säger hon till Ekot.

"Gynnar handel före moral"

ISP, Inspektionen för strategiska produkter, har i uppdrag att arbeta med kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Torbjörn Björlund (V), sitter i Exportkontrollrådet som ISP ska rådgöra med i tveksamma fall. Han har inte fått någon information om Edge.

– Vi har inte haft ett ärende om Kina uppe i rådet sedan jag började efter valet 2010, säger han till Aftonbladet.

– Jag ska inte säga att jag är förvånad. Det är inte konstigt att man har velat kringgå ISP och Exportkontrollrådet. Chanserna att detta skulle ha gått igenom här är noll.

Björlund tar upp att Sveriges export av vapen till diktaturer ökat under det senaste decenniet, från runt 4 miljarder till 12-13 miljarder i dag.

– Känslan är att det finns en allt mer utbredd kultur att man kan sälja till vilken jäkel som helst. Vi har en exportkreditnämnd och en försvarsexportmyndighet som ska gynna försvarsexport inom staten – ett upplägg som V vänder sig emot och länge pekat på. Man fokuserar på att gynna handeln och tummar på regler och den moraliska kompassen.

Inga bevis om politisk insyn

Enligt journalisten Joachim Dyfvermark som står bakom Uppdrag gransknings avslöjande, informerade FOI ISP om Edge 2008, men tog då varken upp förhandlingarna med Kina eller mjukvarans militära applikationer.

Dyfvermark har försökt reda ut vilken eventuell kännedom politiker haft om den planerade handeln med Kina, men endast fått fram att högt uppsatta tjänstemän på försvarsdepartementet varit inblandade.

– Jag har väldigt svårt att tänka mig att en sådan här känslig och stor fråga inte skulle vara politiskt förankrad, men jag har inga bevis, säger han till Aftonbladet.

Aftonbladet söker Karin Enström (M), Jan Björklund (FP) och handelsminister Ewa Björling.

Publicerad: