Så vill regeringen och V begränsa vinstuttagen ur välfärden

Tillsätter utredare som ska se över en rad områden

Nu sjösätts regeringens utredning för att begränsa välfärdsbolagens möjligheter att plocka ut vinster ur skattefinansierade verksamheter.

Överenskommelsen med V omfattar vård, skola, omsorg samt socialtjänst, asylboenden och personlig assistans.

– Det här är ett stort steg mot en välfärd att lita på, säger Jonas Sjöstedt, som i dag skriver på DN Debatt i frågan.

Det är på DN Debatt som civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V) nu redogör för den kommande vinstutredningen.

Överenskommelsen var en avgörande pusselbit i den uppgörelse som V hade med S och MP om den gångna höstens budget. Då slogs fast att en utredning skulle kunna presentera förslag nästa höst så att politiska beslut för att få till stånd en förändring skulle kunna fattas senast 2017, alltså under pågående mandatperiod.

Och nu står det alltså klart hur direktiven för utredningen blir.

Det blir Malmös tidigare kommunalråd Ilmar Reepalu (S) som får i uppgift att leda den nya välfärdsutredningen. Det säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till SVT.

Begränsa vinstmöjligheterna

På DN Debatt slår Shekarabi och Sjöstedt fast att det viktigaste området för utredaren blir att ta fram metoder för att säkerställa att skattepengar går till verksamheter de är tänkta för – utan att regler ska kunna kringgås.

"För att få ta del av offentliga medel ska privata aktörer kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna till godo. Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått. Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning." skriver de.

Men utredaren ska också se över om det behövs en syftesparagraf i välfärdsbolagens bolagsordning där det slås fast att verksamheten ska bedrivas med god kvalitet. Och också säkerställa att bolagen inte drar ned på bemanningen för att tjäna pengar samt se över om regelverken för upphandling bör förändras för att göra det lättare för ideella aktörer att bedriva välfärdsverksamheter.

Enligt artikeln på DN Debatt ska vinstutredningen röra vård, skola och omsorg men också HVB-hem, socialtjänst, asylmottagning och personlig assistans.

"De regler som föreslås behöver inte se likadana ut för alla delar av välfärden, men syftet är gemensamt: offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de uppstått" skriver Shekarabi och Sjöstedt.

Sjöstedt: Ska ha långsiktiga aktörer

V-ledaren Jonas Sjöstedt menar att de förslag som utredningen ska ta fram kommer att leda till stora förändringar på välfärdsområdet.

– De som i dag lyfter miljarder ur välfärden kan inte göra det. Vi ska få seriösa långsiktiga aktörer som är där för förskolebarns och äldres skull, inte för att berika sig själva, säger han.

– Det tror jag kommer påverka rättvisan och jämlikheten i välfärden men också pålitligheten, vi ser konkurser och ojämlik skola i dag till exempel. Så det här är en viktig reform för att man ska kunna lita på både utbildning, sjukvård, äldreomsorg och annat.

Så sent som i söndags fick Ardalan Shekarabi frågor i SVT:s Agenda om varför den utlovade utredningen ännu inte presenterats. Hans förklaring var att frågan var stor och komplicerad.

– Vi har jobbat med utredningsdirektiven och det är extremet komplexa frågor. Det är viktigt att vi gör en noggrann utredning, sa han.

Enligt Jonas Sjöstedt har arbetet med att ta fram direktiven till utredningen fungerat väl.

– Det har gått väldigt bra att samarbeta med regeringen om den här frågan. Det här håller verkligen vad vi sa i valrörelsen, att vinstjakten ska bort ur välfärden, säger han.

Publisert: