Säkerhetspolitiskt råd inrättas av Löfven

Publicerad 2014-11-14

Försvarsmakten konstaterar att svenskt vatten kränkts av minst en miniubåt från främmande makt.

Statsminister Stefan Löfven (S) upprättar nu ett nytt Säkerhetspolitiskt råd.

Försvarsmakten har i sin rapport till regeringen i dag slagit fast att svenskt vatten kränkts av minst en miniubåt från främmande makt. "Alla kan utesluta alla alternativa förklaringar", sade överbefälhavare Sverker Göranson.

Regelbundna möten med alla partier

Av den anledningen inrättar nu statsminister Stefan Löfven ett nytt Säkerhetspolitiskt råd, som ska mötas regelbundet och överlägga om Sveriges säkerhetsläge.

Rådet ska bestå av statsministern, vice statsminister Åsa Romson (MP), försvarsminister Peter Hultqvist (S), inrikesminister Anders Ygeman (S), statssekreterare från departementen.

– Även myndigheter som kan vara direkt berörda kommer att ingå, säger Löfven.

Löfven uppger också att blocköverskridande samarbete ska ökas kring försvaret.

– Vi tar initiativ till mer regelbundna möten med företrädare för övriga riksdagspartier.

Undermorgonen har övriga partier informerats om innehållet i rapporten från Försvarsmakten.

På frågan om vad rådet kommer att kosta, uppger Löfven att det inte kommer innebära några särskilda merkostnader.

– Det är inte den typen av satsning.

Ska ha ett bredare anslag

Efter presskonferensen utvecklade Löfven:

– Rådet har ett bredare anslag. Det finns naturligtvis ett direkt militärt försvarspolitiskt perspektiv i detta. Men därutöver finns krisen med ebola i Västafrika, ett tydligt säkerhetspolitiskt hot också mot Sverige. Det kan vara miljöfrågor som spiller över säkerhetspolitiskt och andra frågor. Det är flytande mellan inre och yttre hot, säger han.