Studie: Öl, choklad och vin kan förlänga ditt liv

Att avstå alla excesser upplevs av många som den enda vägen till ett långt och friskt liv. Men en ny studie visar på nya rön i frågan.

Forskare har följt 70 000 personer i 16 år