Polisen ska leta papperslösa på jobbet

avTT

Foto: Johan Nilsson/TT
Polisen ska få det lättare att leta efter papperslösa som jobbar svart. Arkivbild.

Det ska bli lättare för polisen att gå in på arbetsplatser i vissa riskbranscher för att leta efter papperslösa och personer utan arbetstillstånd. I första hand görs dock lagändringen, enligt riksdagens beslut, för att komma åt arbetsgivare som utnyttjar papperslösa.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli i år.

Regeringen, vars förslag riksdagen sade ja till med stor majoritet, har motiverat lagändringarna med att det är viktigt att förhindra att papperslösa utnyttjas som svartjobbare samt att det är viktigt att hitta personer som håller sig undan beslut om utvisning. Riksdagen anser inte att det ska finnas några hinder för polisen att även göra en så kallad inre utlänningskontroll om misstanke uppstår om att personer utan tillstånd kan finnas på arbetsplatsen.

Arbetsgivare som har anställda utan rätt att vistas i, eller arbeta i, Sverige kan redan tvingas att betala en avgift. Den höjs i och med lagändringen.