Ivo, Inspektionen för vård och omsorg

Skarp kritik mot vården av 13-åriga Jasmine

avKerstin Weigl, Malin Nilsson

Jasmine Bergström, 13, var mot sin vilja inlåst på statligt ungdomshem utan att förstå varför.

Där tog hon sitt liv.

Nu riktar Ivo skarp och omfattande kritik mot socialnämnden och BUP i Gävle.

– Socialnämndens likgiltighet dödade henne, säger Ramona Firouzi Kniif, moster till Jasmine.

Aftonbladet granskade i höstas fallet 13-åriga Jasmine Bergström som kunde begå självmord på ungdomshemmet Rebecka utanför Stockholm.

Låstes in på hem för unga med missbruksproblem

Jasmine flyttades sju gånger på två år mellan flera institutioner och familjehem. Hennes sista placering var ett låst hem för ungdomar i allvarig kriminalitet och missbruk, ett så kallat SiS-hem, på Ekerö.

Själv var hon inte missbrukare och inte kriminell. Däremot hade hon en svår uppväxt och flera diagnoser, däribland adhd och depression, och var kraftigt utagerande.

1 av 2 | Foto: PRIVAT
Jasmine Bergström

På Rebecka fick hon bara umgås med personal, kunde gå ut i en inburad rastgård och hade tillgång till telefon och dator en timme om dagen.

Ingen lyssnade på Jasmines önskan

Mellan att Jasmine var 12 och 13 år var hon placerad på tre olika institutioner, utan att någon tog hänsyn till hennes önskan – att få flytta tillbaka till ett av sina tidigare familjehem. Hon fick varken respons eller besked om hur länge hon skulle vara inlåst.

Kritiken mot socialnämnden i Gävle är omfattande i Ivos 20-sidiga rapport. Socialnämnden borde mycket tidigare ha placerat Jasmine i familjevård, anser Ivo. De visste att hon inte mådde bra och riskerade att fara illa.

Orosanmälan togs inte på allvar

Socialnämnden har varit passiv i handläggningen och inte haft tillräckligt med kontakt med Jasmine.

Istället var det Jasmine själv som jagade sin handläggare för att få besked om varför hon var inlåst och för hur länge.

Ingen från socialtjänsten i Gävle visste hur hon hade det, ingen såg rummet med rastburen på Rebecka.

⁠De träffade inte Jasmine på sex månader.

⁠De hade fem telefonsamtal på tre och en halv månad.

⁠Orosanmälan från en släkting som sa att Jasmine tappat livsviljan, fördes inte vidare. Tre dagar senare var Jasmine död.

Socialchefen i Gävle heter Mats Collin. Han säger att de tar till sig Ivos kritik och att de ska bli bättre på att hålla kontakt med placerade barn.

-Det är sådant som ska fungera. Vi måste kolla om det är systemfel, olycksfall eller vad det beror på att det inte blev så.

Kritiken mot BUP

Även BUP får kritik för att inte ha involverat Jasmine i sin vård, och inte ha utrett Jasmines problematik tillräckligt.

Jasmines Bergströms två mostrar säger att det är bra att Ivo tar försummelserna på allvar.

-Socialtjänsten har under alla år släckt bränder efter sig själva, men inte satt sig in i vad Jasmine behöver, säger Elham Norouzi.

Ramona Firouzi Kniif säger att i möten med familjen har Gävle kommun framställt sina beslut som felfria. Frågan är vad de säger nu, efter Ivos kritik.

-Är det brist på kompetens? Felrekrytering? Orsaken bör åtgärdas. Inget barn ska gå samma öde till mötes.

BUP och Socialnämnden i Gävle ska redovisa åtgärder senast 6 respektive 25 juni.