Stockholm satsar mer pengar på ME-vård

Uppdaterad 2018-06-01 | Publicerad 2018-05-30

Stockholms läns landsting satsar omkring 2,5 miljoner kronor extra per år för att förbättra vården för patienter som lider av ME/CFS.

Samtidigt skärps kraven på remiss från läkare för att korta vårdköerna.

– Jag hoppas att andra kan inspireras av vad vi gör, säger landstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Som om den ständiga utmattningen och den kroniska värken inte skulle vara nog tvingas många med sjukdomen ME/CFS, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom, också kämpa mot Försäkringskassan och läkare med bristande kunskap.

Aftonbladet har i en rad artiklar belyst de drabbades situation. För några veckor sedan gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring sjukdomen.
Nu satsar Stockholm läns landsting mer pengar för att förbättra vården för ME/CFS-patienter.

– Vi tillför medel så att budgeten ökar med ungefär 2,5 miljoner kronor per år. Det är en ökning med över 20 procent, säger Ella Bohlin, kristdemokratiskt barn- och äldrelandstingsråd.

Ella Bohlin, KD.

Finns två kliniker

I Stockholm går det att få behandling för ME/CFS inom vårdvalssystemet. I länet finns landets enda två specialistkliniker med landstingsavtal.

– Jag är jättestolt över att vårt landsting kan erbjuda det här. Men vi har ett enormt tryck på våra mottagningar eftersom drabbade från hela landet söker sig hit, säger Ella Bohlin, och fortsätter:

– Jag hoppas att andra kan inspireras av det vi gör. Den här vården behövs i fler landsting. Många som har ME är så sjuka att de inte klarar av att resa för att få hjälp.

Bland de föreslagna förändringarna finns också en skärpning av kraven på läkarremiss. Syftet är att korta köerna till klinikerna.

Kängan: ”Blir meningslöst”

Ella Bohlin menar att socialminister Annika Strandhälls budskap om att se över kunskapen kring ME/CFS ekar tomt.

– Många socialdemokratiskt styrda landsting erbjuder ingen vård alls för de här patienterna. På flera håll förnekar man till och med att sjukdomen existerar. Mot bakgrund av det blir hennes uttalanden helt meningslösa.

Aftonbladet har sökt socialministern för en kommentar.