Ryskt flyg mycket nära svenskt signalspaningsplan

Foto: Försvarsmakten
Försvarsmaktens bild visar hur nära det ryska Rysk SU 27-planet var det svenska signalspaningsflygplanet.

avTT

NYHETER

I början av veckan flög ett ryskt SU 27-plan mycket nära ett svenskt signalspaningsflygplan under en flygning över Östersjön.

– Det är en anmärkningsvärd händelse, säger flygstabschef Anders Persson.

Incidenten inträffade i början av veckan I internationellt luftrum. Det ryska jaktplanet flög på ett avstånd av mindre än 20 meter. Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringen.

Det svenska signalspaningsplanet var på normalt uppdrag i Östersjön och befann sig mellan Gotland och Baltikum när ett ryskt plan lyfte från Kaliningrad och flög i fatt det svenska planet, berättar överste Anders Persson.

– Först passerade de framifrån och sedan kom de tillbaka och åkte ifatt och lade sig väldigt, väldigt nära, närmare än vad som brukar vara vanligt.

På frågan om det troliga syftet med det ryska agerandet svarar Anders Persson:

– Det är troligtvis bara att de vill göra en uppvaktning, att genom ett offensivt uppträdande tala om att de inte tycker att vi ska vara där vi var.

Sådana ryska "uppvaktningar" är inte helt ovanliga, enligt Anders Persson, men den här gången var det ryska jaktplanet ovanligt nära.

– Man brukar inte närma sig med så hög fart som de gjorde framifrån och sedan svänga runt och sedan komma ifatt med överljudsfart.

Han bedömer att liknande händelser inträffar högst en gång per år och kallar händelsen anmärkningsvärd.