Mjältbrand på gård i Östergötland

NYHETER

Mjältbrand har upptäckts på en gård i Östergötland. Tre djur i en nötkreatursbesättning har dött ute på bete och provsvaren från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterar mjältbrand, skriver Jordbruksverket i ett pressutskick.

Betesområdet har nu spärrats av och en smittskyddsutredning pågår.

Mjältbrand, eller antrax, är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av en bakterie. Bakteriens sporer kan överleva i årtionden, bland annat i jord.

Det aktuella fallet i Östergötland är det fjärde mjältbrandsutbrottet hos nötkreatur i vårt land sedan 2008. Senast upptäcktes mjältbrand på en gård i Närke. Senast det var känt att en människa smittats i Sverige var 1965.

TT