Sjukhus kritiseras efter kvinnas död

NYHETER

Operationen sköts upp flera dagar

Socialstyrelsen kritiserar Universitetssjukhuset i Malmö (Umas) för hanteringen i juni 2006 av en äldre patient med höftfraktur. Kvinnans operation sköts upp i flera dagar och slutligen avled hon.

Socialstyrelsen noterar, efter en Lex Maria-anmälan från Umas, att sjukhuset inte har fört vederbörlig medicinsk dokumentation om varför kvinnans operation sköts upp och dessutom givit kvinnan bristfällig smärtlindring. Däremot går det inte att säkert säga att bristerna medfört att kvinnan avled efter tre dygn på Umas.

Chefsläkaren får i uppdrag att senast den 30 september redogöra för vilka regler som gäller för prioritering vid akutoperationer samt för dokumentationsrutinerna när operationer inte blir av.

Vidare ska Umas klargöra vilken befattningshavare som ansvarar för patienter på ortopedkliniken, hur bemanningen sköts för att höja beredskapen för akutoperationer samt hur rutinerna för smärtlindring ska tydliggöras.

TT