Det hjälper att gråta i rätten

NYHETER

"Tårar gör såväl gärningsmän som offer mer trovärdiga"

Erfarna poliser tror ofta själva att de inte låter sig påverkas av känsloutbrott i en rättssak.

Nu har två norska forskare spräckt myten. Deras slutsats är klar: det hjälper att gråta inför rätta.

Tårar gör både gärningsmän och offer mer trovärdiga. Även poliser låter sig påverkas.

Slutsatserna, som återges i tidningen Dagsavisen, bygger på en studie gjord av psykologerna Guri Bollingmo och Ellene Ottesen Wessel vid Oslo universitet. Den kommer att publiceras i ansedda vetenskapstidskrifter.

– Vi vill att aktörerna i rättsväsendet ska nås av informationen, så att de använder kunskapen till att korrigera egna uppfattningar och inte blir vilseförda av känslomässiga reaktioner, säger psykologerna.

Skådespelare

Studien är gjord med hjälp av en skådespelerska, som agerar i ett våldtäktsscenario. Hon får berätta två olika versioner av händelsen: i den ena förekommer våld, i den andra säger kvinnan att hon inte satt sig fysiskt till motvärn men gjort klart för mannen att hon inte är med på noterna.

Oavsett vilken version hon berättar, tror försökspersonerna mest på henne när hon gråter.

Detsamma inträffar när en man uppträder som våldtäktsmannen. Också han uppfattas som mest trovärdig om han gråter när han ger sina versioner.

Nervositet

De två psykologerna föreläser om sina rön för personer som ställs inför liknande situationer i rättsväsendet.

– Många är nervösa i rätten, och kan uppträda helt annorlunda än man förväntar sig. Då är det viktigt att domare, lekmän och en eventuell jury vet att det kan bero på nervositet, eller på att personerna inte orkar ta till sig det inträffade, förklarar Bollingmo och Wessel.

Psykologerna, som också har följt verkliga rättegångar i sin forskning, ger exempel: en flicka som inledde sitt vittnesmål med att le. Det ifrågasattes av åklagaren, och vittnet förklarade att hon var mycket nervös.

Bollingmo och Wessel konstaterar också att det förekommer spel för gallerierna: åtalade uppmanas till exempel att visa ånger när de erkänner brott.

Tittar mindre?

De poliser som ingick i studien hade minst fyra års erfarenhet av brottsutredningar, men de blev lika påverkade som andra.

Domare lät sig påverkas mindre – det tror psykologerna beror på att de är mer koncentrerade på fakta och bevis under själva rättegången:

Försvarsadvokater som tagit del av psykologernas resultat säger att de känner igen sig:

– Alla låter sig påverkas av det som händer, det är en illusion att tro något annat, säger advokat Heidi Ysen.

TT