Grattis, Nicklas Svensson

NYHETER

Får stipendium för att forska om miljön

Hur påverkar järnvägstransporterna miljön egentligen? Ja, den frågan ska Niclas Svensson vid Linköpings universitet nu ta reda på.

Stipendiet på 250 000 får Niclas Svensson, 33 år, från organisationen Sveriges ingenjörer. Målet för de sammanlagt sju stipendiaterna är att försöka lösa de varierande miljöproblemen som finns, genom att använda sig av ny teknik. I Niclas Svenssons fall rör det sig om forskning om miljödeklaration av transsporter.

– I dag finns det miljövarudeklarationer för olika produkter. Med en sådan deklaration får man reda på vilken miljöpåverkan produkten har. Jag vill se hur transporterna påverkar vår miljö, och då koncentrerar jag mig på järnvägen, säger Niclas Svensson.

Komplext system

Han beskriver järnvägen som ett komplext system. Bland dem som kan vara intresserade av hans forskning nämner han bland annat Banverket och SJ.

Niclas Svensson har varit vid Linköpings universitet i runt tio år. I december förra året disputerade han.

Även Fredrik Jonsson vid Linköpings universitet får 250 000 kronor för forskning om miljöanpassad produktutveckling i små- och medelstora företag.