Koppleriåtalad polis friad

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-02-07

En polisman som åtalats för koppleri friades på onsdagen av Göteborgs tingsrätt. Domstolen fann det inte styrkt att mannen främjat sambons prostitutionsverksamhet i hans lägenhet.

Kvinnan anmälde mannen, som arbetade i Göteborgspolisens prostitutionsgrupp, för koppleri i september 2005 i samband med att det kom till en brytning i parets förhållande. Anmälningen ledde till att polismannen omplacerades.

Kvinnan, som hade lånat 200000 kronor av mannen, krävde 500000 kronor i skadestånd.

Hon har uppgett att hon tagit emot många kunder i polismannens lägenhet och att han också skjutsat henne till kunder, bland annat i Skåne.

I domskälen anges att hon kan ha drivits av hämndkänslor när hon gjorde sin anmälan.

Domstolen var dock inte enig. Chefsrådman Stefan Wikmark har anmält skiljaktig mening. Han anser att det är uteslutet att polismannen inte förstått vad kvinnan ägnade sig åt och att hon tog emot kunder i hans lägenhet. Även genom att skjutsa kvinnan till kunder i Skåne, anser Wikmark att polismannen har främjat verksamheten och borde dömas till villkorlig dom utan böter.

TT