Socialdemokraterna satsar på de äldre

NYHETER

Oppositionen presenterar sin skuggbudget

Återställ förmögenhets- och fastighetsskatten och satsa istället på pensionärerna.

Det är några av förslagen när socialdemokraterna presenterade sin skuggbudget i dag.

– Trots att det går bra för Sverige har den borgerliga regeringen valt att bortse från pensionärerna, skriver Mona Sahlin och Pär Nuder på DN debatt.

”Det går bra för Sverige.” Så inledde finansminister Anders Borg sitt tal i riksdagen den 20 september när han presenterade regeringens budget för det kommande året.

Och så inleder s-ledaren Sahlin och socilademokraternas ekonomiske talesman Pär Nuder debattartikeln i Dagens Nyheter där de viktigaste punkterna i oppositionens alternativa budgetmotion presenteras.

”Det går bra för Sverige.” Men där slutar likheterna.

Om socialdemokraterna tar tillbaka makten i nästa val lovar de att återinföra förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och istället sänka avgiften till a-kassan, höja taket i a-kassan från 680 kronor till 930 kronor vilket innebär att 80 procent av arbetstagarna då garantras 80 procent av lönen vid arbetslöshet, skriver LO-tidningen.

Dessutom vill man ge mer pengar åt pensionärerna.

Viktigaste punkterna

Pär Nuder presenterade motionen i dag. Här några av punkterna:

Din plånbok

Nej till slopad förmögenhetsskatt.

Nej till regeringens nya fastighetsskatt.

Sänkt skatt på avgifterna till a-kassan.

Höjt tak i tillfällig föräldraförsäkring.

Höjd ersättning till 80 procent i arbetslöshetsförsäkringen och höjt tak.

Nej till avdrag för hushållsnära tjänster.

Jobb

220 miljoner kronor som ska hjälpa småföretag ute i landet, ge fler exportsäljare och stärkt närvaro på viktiga finansmarknader.

40 miljoner kronor per år till innovationslån som ska hjälpa småföretagare och uppfinnare att ta fram nya produkter.

20 000 nya platser till kvalificerad arbetsmarknadsutbildning som ska råda bot på arbetskraftsbristen.

Särskilda utbildningar för unga som varit arbetslösa i tre månader och introjobb till ungdomar.

15 000 förstaäkta anställningsstöd för långtidsarbetslösa

Nej till reducerade arbetsgivaravgifter.

Nej till att ta bort sänkt skatt för små företag.

Skola och utbildning

Lärarledd läxläsning för alla barn i grundskolan.

Bättre tillsyn av religiösa friskolor.

600 miljoner kronor per år till komvux.

4 500 nya högskoleplatser fram till år 2010 och satsningar på ökad kvalitet.

2 miljarder kronor mer än regeringen på forskning under mandatperioden.

Klimatfrågan

De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 35-40 procent fram till 2020.

2,5 miljarder kronor för ny kunskap och investeringar som ska minska utsläppen av växthusgaser.

Ny enhetlig klimatmärkning för att hjälpa konsumenterna att handla klimatvänligt.

150 miljoner kronor för att göra gamla bilar miljövänliga.

Stöd till lokala klimatinvesteringar med 210 miljoner kronor 2009 och 150 miljoner 2010.

Vård och omsorg

2 miljarder för att förbättra vården av de svårast sjuka äldre och till demenssjukvården. Pengarna ska även gå till att stödja anhöriga och öka personalens kompetens.

2,4 miljarder ska under 2008-2010 gå till en nationell handlingsplan för psykiatrin.

Bättre psykiatri för barn och ungdomar.

Höjt tak i sjukpenningen till 80 procent.

Pensionär

2 000 kronor lägre skatt per år för pensionärer från och med nästa år genom ett höjt grundavdrag.

Höjd ålderpension till förtidspensionärer.

Ett engångsbelopp på 2 000 kronor i samband med pensionsutbetalningen i december.

Höjt bostadstillägg till förtidspensionärer.

Bostäder

Socialdemokraterna anser att det krävs ett nytt bostadsfinansieringssystem som "strävar efter en balans mellan olika upplåtelseformer" vilket ska leda till att fler billiga och miljövänliga hyresrätter och billiga studentbostäder byggs.

Kultur

Fri entré till statliga muséer för alla.

En kraftig satsning på barn- och ungdomskultur där 105 miljoner kronor avsätts.

Regeringen avvecklar stödet till En bok för alla. Socialdemokraterna menar att det är läsfrämjande och är av viktig betydelse.

Försvaret

Nej till regeringens förslag om en besparing på ett antal utpekade materielprojekt med 350 miljoner kronor 2008, 620 miljoner kronor 2009 och 980 miljoner kronor 2010.

Ja till uppgraderingen av JAS-plan men socialdemokraterna menar att det är möjligt att 2009 minska anslaget till JAS-projektet med 3 miljarder kronor och med 4,5 miljarder kronor 2010.

Övrigt:

Ja till höjd skatt på alkohol och tobak.

Ja till sänkt lotteriskatt.

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Nej till utförsäljning av statliga bolag.