Rinkeby rasar

NYHETER

Många emot en sammanslagning med Kista

Foto: Malin Bonde
Claudia Silveira, 37, och Anna Vivedes, 60, är kritiska till sammanslagningen. De har båda förlorat sina jobb som friskvårdskonsulter i Rinkeby. – Det vore bättre att behålla stadsdelarna som de är, annars finns en risk att Rinkeby får mindre pengar.

Rinkeby och Kista blev en stadsdel.

Nu rasar rinkebyborna tillsammans med stadsdelsnämndens vice ordförande Abebe Hailu (s).

Först i månadsskiftet februari–mars blir det offentligt hur den nya stadsdelen ska organiseras.

Det som redan är klart är att stadsdelsnämnden i Rinkeby flyttas till Kista och att de bara får sex av 24 politiker i den nya nämnden.

Det gör vice ordförande, Abebe Hailu (s), rasande.

– Vi har blivit tvångsförflyttade. Indirekt gynnar det här Kista. Rinkeby blir utanför besluten och kommer ses som ett bihang, ryter han.

Tuffare för Rinkeby

Han tror även att flytten kommer att göra det svårare för Rinkeby att ha samma goda standard på samhället som de har haft hittills.

– Vi har varit duktiga på att tackla problem, har bra erfarenheter av att ta hand om flyktingar och allt annat omkring invandrarfrågor. Det har inte Kista, säger Hailu.

Första mötet

Nämndens ordförande, Annette Jansson (m), tror att sammanslagningen kommer att bli positiv.

– Att minska antalet stadsdelsnämnder är något som alliansen har bestämt och det tycker jag är bra, säger hon

I dag sitter nämnden på sitt första möte i Kista. En förhoppning som Abebe Hailu har är att minst fyra av tio framtida möten ska hållas i Rinkeby.

Vad tycker du om sammanslagningen?

Agneta Johansson, 45, vårdare, Rinkeby:

Cindy Larsen, 25, butiksbiträde, Rinkeby:

Lennart Asp, 53, personlig assistent, Spånga:

Anders Wallin (.se)