Miljökatastrof i Norge

NYHETER

Halvårslång oljesanering väntar efter fartygshaveri

1 av 3 | Foto: Scanpix
Förlist Bara toppen av det sönderbrutna fartyget sticker upp. Vädret är dåligt och oljan som fanns ombord har nu nått stränderna utanför Bergen.

Fedje/Oslo

Arbetet med att rensa delar av den norska västkusten från olja kan ta upp till ett halvår, bedömer norska Kystverket.

Flera hundra ton olja befaras ha läckt ut från det cypriotiska fartyget Server, som bröts sönder sent i fredags efter att ha gått på grund utanför Bergen.

Det 180 meter långa lastfartyget hade 585 ton tung bunkerolja och 72 ton diesel ombord, när det på väg mot ryska Murmansk gick på grund utanför ön Fedje nära Bergen på fredagskvällen. Det rådde hårt väder och några timmar efter grundstötningen bröts fartyget sönder på mitten.

Akterskeppet sjönk, och merparten av den olja som läckt ut kom därifrån. På lördagen beräknade räddningsledningen att 290 ton runnit ut i havet.

För nästan precis tre år sedan läckte 226 ton olja ut när fartyget Rocknes gick på grund i ungefär samma område. Den gången omkom 18 människor. Det oljeläckaget föranledde den hittills största saneringsinsatsen i Norge.

Riskabel bärgning

Under lördagen lyckades räddningspersonalen bogsera förskeppet i land och kunde börja tömma det på olja. Det arbetet var i sig mycket riskabelt i den grova sjön med upp till åtta meter höga vågor. Bogseringen gick genom en miljökänslig arkipelag med ett rikt fågelliv och fina sandstränder.

Under dagen rapporterades olja redan ha flutit i land på flera platser, men hur stora skadorna blir var ännu omöjligt att avgöra. Enligt Kystverket, som övervakade utsläppet från luften, befann sig fortfarande merparten av oljan i närheten av haveriplatsen.

Det kan ta upp till tre dagar innan större oljemängder når fram till kusten.

- Dessvärre rör det sig om en typ av olja som inte så lätt löses upp i vattnet. Det ökar risken för att mer olja spolas in till land, sade Kystverkets informationschef Ane Eide Kjaeraas.

Fågelskydd

Sjöförklaringen sker under helgen och ett stort antal personer kommer att förhöras. På lördagseftermiddagen satt Servers besättning i polisförhör, där man bland annat skulle försöka ta reda på om befälhavaren väntade för länge med att sända ut nödsignaler.

Det är också oklart vad grundstötningen berodde på. Den grekiske kaptenen uppges ha tillbakavisat teorin att fartyget skulle ha fått motorstopp. Att besättningen skulle ha varit berusad är det enligt polisen inget som tyder på.

De 25 besättningsmedlemmarna är från Grekland, Ukraina, Malaysia och Indonesien.

Redan under lördagen satte den interkommunala beredskapsgruppen i Bergenregionen i gång med att kartlägga oljeföroreningarna. Personal i tolv kommuner inspekterade kuststräckorna.

Kystverkets beredskapsavdelning sade att den viktigaste uppgiften tills vidare är att försöka rädda hotade fåglar. Mest utsatta är skarv och lunnefågel.

Stora oljeutsläpp:

Tidigare artikel:

TT-NTB