Få dispenser för barnäktenskap

NYHETER

Stora skillnader mellan länen

Minderåriga som planerar att gifta sig måste söka dispans. Bedömningen av ärendena skiljer sig stort i olika län. I Stockholm har 4 av 44 minderåriga fått dispans sedan millennieskiftet. I Västra Götaland fick mer än en tredjedel beviljat.

Skillnaderna framgår av en sammanställning som tidningen Metro har gjort. Sedan millennieskiftet har 55 dispenser givits på 317 ansökningar. Lagen skärptes 2004 och det krävs numera ”synnerliga skäl” för att gifta sig som minderårig.

I Skåne har bara två ansökningar av 98 bifallits, i Stockholm fyra av 44. Västra Götaland har däremot givit grönt ljus till mer än en tredjedel, 18 av 52.

”Brist i rättssäkerheten”

Även Örebro län ligger högt med nio bifall på tretton ansökningar.

– Det är en brist i rättssäkerheten. Så här mycket ska det inte kunna spreta, säger Zaida Catalán (mp), fullmäktigeledamot i Stockholm som framhåller att en sträng lag är viktig för jämställdheten.

I Västra Götaland är det framför allt gravida flickor som får dispens. Samtidigt svarar länsstyrelsen i Skåne att den bortser från graviditeter i sina beslut.

– Bedömningen ska vara enhetlig. Om så inte är fallet måste vi titta närmare på vad det beror på, säger kanslirådet Torsten Malm vid justitiedepartementet till tidningen.

TT