”Inte bra att han benådas”

NYHETER

Kyrkvaktmästare Dan-Axel Karlsson var med när kropparna hittades på kyrkogården i Åmsele.

– Det är inte bra att han benådas. Men vad ska man göra. Jag vet inte hur folk här kommer att reagera, det blir nog väldigt individuellt, säger han.

Han berättar att det inte pratas så mycket om Åmselemorden numera.

– Man vill som glömma det. Det kan väl hända att det kommer att pratas nu igen, säger Karlsson till TT.

Församlingsprästen Arvid Dsinnejs, som jordfäste de tre mördade byborna och har varit själasörjare för de anhöriga, vill inte säga något om Juha Valjakkalas benådning.

– Flera tidningar har ringt men jag vill inte kommentera det här, säger han till aftonbladet.se.

”Måste finnas en framtid”

Marie-Louise Marsjögård är sedan nio år kyrkoherde i Åmsele. Hon är inte förvånad över benådningen. Valjakkala har sökt nåd flera gånger, och suttit av ett mycket långt straff.

– Då måste det ju finnas en framtid för honom också, säger Marsjögård.

Du tror inte att frisläppandet kan väcka obehag hos Åmseleborna?

– Jo det tror jag visst, att det kan bli en känsla i magen hos dem som kände familjen, svarar Marsjögård.

Hon betonar dock att försoning är viktigast. De cirka 250 byborna försöker försonas, säger hon – bland annat har de byggt en Försoningens plats vid kyrkan.

Men varje gång något större hänt rörande Valjakkala belägras byn av frågvisa journalister, och det ger byborna större obehag än minnena av Valjakkalas dåd, säger Marsjögård.

– Obehagen är att man aldrig, aldrig får gå vidare.

Känner olust

Beslutet att benåda Juha Valjakkala förvånar en av de polismän som utredde Åmselemorden, Allan Ollikainen, som numera är pensionär.

– Det här var en överraskning. Jag trodde att han skulle sitta längre med tanke på hur han betett sig och jag tycker att han borde sitta kvar, säger Allan Ollikainen till TT.

Han var förhörsledare i utredningen men hörde själv aldrig Juha, utan hans dåvarande flickvän.

Allan Ollikainen känner viss olust över att Juha Valjakkalla nu släpps fri.

– Jag har inget stöd för att säga att han fortfarande är farlig, men jag är orolig för flickvännen. Det är henne jag nu tänker på och undrar om hon känner sig ängslig, säger han.

Allan Ollikainen framhåller att Juha hotade flickvännen under de dagar de tillsammans var på rymmen.

”Måste kännas jobbigt”

Lennart Åström, tidigare polis i Umeå och numera pensionär, arbetade också med utredningen om Åmselemorden.

– Beslutet att frige Valjakkala måste kännas jobbigt för människorna i Åmsele. Men vi måste acceptera att man i en demokrati inte kan ha en människa inlåst hela livet. Även om han begått ohyggligt grymma brott måste det bli så att han till slut kommer ut, säger Lennart Åström till TT.

På frågan om Juha Valjakkala fortfarande är farlig har han svårt att ge ett klart svar. Han tror däremot att Valjakkala kommer att begå nya brott.

– Det finns risk för återfall. Under en så lång tid i fängelset har han träffat många kriminella och han är ett aktat namn i dessa kretsar. Det är ett känt fenomen att den som suttit inne länge blir något av en idol, säger han.

Enligt Lennart Åström finns det inte många personer som lever i dag som Juha Valjakkala skulle ha ett hämndmotiv för att söka upp. En som även han tänker på är dåvarande flickvännen.