Nyheter

Carl Bildt grillades i KU

Av: 

Zendry Svärdkrona

NYHETER

Peter Eriksson och Morgan Johansson till hård attack om Bildts miljonoptioner

KU-förhöret blev rena holmgången mellan Bildt och två politiska motståndare - Peter Eriksson (mp) och Morgan Johansson (s).

Det hettade till ordentligt kring Bildts optioner, miljoner och påstådda hållhakar.

Bildt både grimaserade, ironiserade och raljerade under den 90 minuter långa grillningen.

Morgan Johansson viftade bland annat med det papper som gett Bildt optioner för miljoner när han gick till attack.

Här är hela förhöret - minut för minut.

- Jag sätter stort värde på att få komma hit till utskottet, sa Bildt när utfrågningen inleddes.

- Jag sätter stort värde på att få komma hit till utskottet, sa Bildt när utfrågningen inleddes.

Foto: SVT

Utrikesministern dök upp exakt klockan 12 och hann le kort mot fotograferna innan utfrågningen om hans finansiella intressen inledds.

Ordförande Berit Andnor (s), påpekade att det i granskningen fanns en omfattande skriftig dokumentation.

- Men det finns trots det intresse av en muntlig utfrågning innan KU:s slutliga bedömning, sa Andnor.

Carl Bild inledde med sin kommentar till hela ärendt.

- Jag sätter stort värde på att få komma hit till utskottet. Jag är här som en del i utskttets granskning enligt 12 kapitlet 1 paragrafen i regeringsformen och jag önskar bidra med all information jag överhuvudtaget kan, sa Bildt.

Morgan Johansson (s) berättade att det handlar om fyra frågor

- Du har tagit emot nästan fyra miljoner kronor från ett företag som vill bygga en gasledning i Östersjön. När fick du veta detta och när fick du veta att du skulle få ut pengarna.

- Det är inte riktigt att det är ett företag som vill bygga en gasledning i Östersjön. Men jag ska försöka besvara frågan, sa Bildt.

- I början av förra året fastslogs optionsprogrammet. Det finns protokoll från den bolagsstämman, sa Bildt.

Johansson påpekade att Bild sagt att han inte kunnat avstå från att ta ut pengarna.

- Jag hade inte kunnat avstå från att ta ut optionerna. Det hade inte funnits någon möjlighet för mig att undvika att redovisa detta, sa Bildt.

- När detta redovisades den 27 oktober sa jag att "de där optionerna ligger där, det kan jag inte göra så mycket åt. Men jag avser att så fort som möjligt försälja dem" och det gjorde jag, den 5 december, enligt den plan som var fastlagt från bolaget.

- Jag hade kunnat avstå från att lösa in dem i december, men jag hade inte kunnat avstå från optionerna.

Johansson påpekde att Bild begärt att få ut optionerna från Vostok Nafta den 1 december.

- När du i höstas hävdat att du inte kunnat avstå från detta, ljög du då eller var det bara så att du inte visste vad du pratade om, sa Johansson.

Bildt log och sa "i frågan ligger påståenden som jag avstår från att kommentera".

- Men det fanns ingen möjlighet att avstå från optionerna. Däremot, när det blev frågan om att avstå från att avstå från att lösa, så hade jag kunnat avstå från att lösa ut dem.

- Så det hade räckt att du inte skickat in detta, sa Johansson och viftade med ett papper.

- Så hade du inte fått fem miljoner på kontot?

- Det fanns ingen juridisk möjlighet för mig att avstå från optionerna. Sedan ställer Morgan Johansson en annan, orelaterad fråga. Kunde jag avstå från att ta ut optionerna och sälja dem? Ja, det hade jag kunnat göra, men det ville jag inte göra, sa Bildt.

Morgan Johansson återkom till pengarna och sa:

- Men du hade möjlighet att avstå från att ta ut pengarna. Och det kommer vi att ta upp i frågan av jävssituationen, och det återkommer vi till.

- Det är riktigt att det är jävssituationen som är intressant, det är riktigt. Och det fanns ingen möjlighet att under perioden från det jag tillträdde som statsråd, till dess att jag löste och sålde optionerna i början av december, att påverka detta.

Morgan Johansson gick till 9 december och regeringssammanträdet om gasledningen i östersjön.

- Vostok Nafta är delägare i Gazprom och gasledningen är oerhört viktig för Gazprom.

- När du satt i styrelsen för Vostok Nafta noterade man också den är stora betydelsen. Man sa "om man får bygga ledningen ökar värdet på Gazprom från 400 dollar till 500 miljarder dollar på två år".

- Du var med på ett styrelsesammanträde och du antecknade dig inte som jävig. Varför då, sa Johansson.

Bild sa att regeringsmötet den 9 november var rutinartat.

- Huruvida det förekom jäv i detta hänseende har tidigare diskuterats i utskottet. Det har sagts att det var klart att det inte förekom jäv i ärendet.

- Det som Morgan Johansson påpekar är att det skulle vara väsentliga värden för både mig och Vostok Nafta. Jag vet inte var han får det ifrån, sa Bildt, som refererade till citat där Vostok Nafta i sig inte skulle tjäna några våldsamma vinster på om Gazprom får bygga ledningen.

Morgan Johansson återkom till Bildts optioner.

- Du var med och fattade det här beslutet den 9 november. Sedan skickade du in den här (begäran om att få optionerna). Hur tror du det hade gått med värdet på dina optioner om regeringen inte sagt ja till gasledningen?

- Det hade igen betydelse, sa Bildt.

- Bolagsstämman var den som beslutade om arvoderingen. Sedan fanns det en praxis om hur man förfara med utbetalningarna och den är på inget sätt ovanlig. Och det tror jag är bekräftat av revisorer och andra som tittat noggrannare på detta.

- Morgan Johansson sa att detta var föremål för bolagsstämman på Vostok Nafta. Och det var endast en aktieägare, som företrädde tidningen Expressen, som hade kritiska frågor om detta.

- Även företrädare för Aktiespararna uttalade sig för media och sa att allt skötts på korrekt sätt och enligt reglerna.

Morgan Johansson tog sedan upp frågan om Bildts intressen i Lundin Oil.

- Du har varit aktiv för Lundin både i Sudan och Libyen. Du har bland annat träffat Sudans president tillsammans med Lundin. Han beskrivs som en av de värsta hökarna, bland annat när det gäller Darfur.

- När träffades ni och vad pratade ni om, sa Johansson.

- Får jag först säga något allmänt om Lundin Oil, sa Bildt.

- Det är inget sätt att undvika frågan. Jag har suttit i styrelsen för Lundin Oil och företaget har genomgått en imponerande utveckling. Idag har bolaget en icke obetydlig produktion och reserver.

- Men vår herre, eller vem det nu kan vara, har valt att förlägga produktion av olja och gas till vissa delar av världen. Under min tid i styrelsen har produktion i bland annat Vietnam, Iran, Sudan, Nigeria, Holland, Frankrike, Venezuela, sa Bild som räknade upp ytterligare en rad länder.

- Och allt har inte varit framgångsrikt.

- Men jag skulle vilja påstå att Lundin varit i framkanten för att ta fram regler för kontakter och verksamhet i konfliktområden.

- Vi har haft samarbete med Amnesty för att ta fram detta.

- Och verksamheten i Sudan... Johanson frågade när jag var där...

- Jag gjorde två mer utförliga resor. Den ena i juli 2001 och den andra.. (mikrofonavbrott)

- Det var resosr som förde mig till Bryssel, Nairobi, Khartoum och Washington.

- Jag såg en konflikt i Afrika där FN var engagerad i det största humanitära projekten någonsin - samtidigt som det var en konflikt.

- Jag sa till FN "vi kan inte göra detta utan att få igång en fredsprocess". Och jag la ett betydande engagemang i detta, på min fritid.

- Svaret på om jag träffade Bashir är "ja". Jag träfffade ledningen för SPLM och andra delar. Och mitt uppdrag var då relaterat även till oljan.

- Jag sa till dem "ni ska inte tro att ni kan utnyttja oljan om ni inte kan få fred".

- Darfur är en oerhört dragedi, men det ligger i bakgrunden av det här.

- När träffade du general al-Bashir ihop med Ian Lundin? Och vad talade in om, undrade Johansson igen.

- Det första var i början på juni 2001. Och då var inte Ian Lundin med. Jag kan träffa folk alldeles själv, det går.

- Jag kom från min Balkan-erfarenhet och såg en konflikt med vissa likheter. Och vissa likheter med hur en lösning skulle kunna komma till stånd. Och jag talade om detta med inte bara president Bashir utan även andra företrädare.

- Så när ni träffade Bashir ihop med Ian Lundin så pratade ni inte om oljeaffärer?, undrade Johansson igen.

- Lundin undertecknade nämligen ett avtal om fortsatt utvinning i Block 5 B. Och Human Rights Watch har gett ut ett dokument om hur Lundin betett sig i Block 5 A.

- Det undertecknades ett avtal mellan sudanesiska staten och Lundin. Känner du till det avtalet, har du varit med och förhandlat på något sätt, mot bakgrund av de omfattande kontakter du haft?

- Nej det har jag inte varit med om, sa Bildt.

- Och det är alltid skillnad på att sitta i styrelsen och arbeta i den verkställande ledningen. Det ingår att styrelseledamöter icke är inblandade i konkreta förhandlingar och jag har inte varit det vare sig i Sudan eller i andra länder.

- Och kompliciteten i konflikten var oerhört stor i Sudan, det framgår inte minst av HRW:s rapport, sa Johansson.

Bildt fortsatte att försvara sin insats i Sudan, berättade att han väl kände till HRW:s och andras rapport.

Peter Eriksson (mp) frågade hur Carl Bildt blev engagerad i Vostok Nafta.

- Jag blev tillfrågad om jag ville vara med i styrelse. Varför kan man undra, men jag har länge varit engagerad i utvecklingen av det som en gång hette Sovjetunionen, sa Bildt.

- Det skedde på 90-talet en mycket betydande omstrukturering av den ryska oljeindustrin. Man tog in utländskt kapital och ökat kunnande.

- I början på 2000-talet sa man "nu är det dags att ta itu med gasindustrin". Nu skulle det liberaliseras och privatiseras.

- Och det var då jag blev tillfrågad.

- Vilken typ av ärenden eller tjänster gjorde du, undrade Eriksson.

- Ungefär samma som tidigare. Att sitta i styrelsen innebär att se itll att det finns en verkställande ledning och en del andra strategiska frågor.

- Det har också senaste åren handlat om uppförandekoder och legala miljöer.

Peter Eriksson undrade om Carl Bildt besökt Gazprom.

- Nej, sa Bildt efter visss tvekan.

- Jag har inte besökt Gazprom i egenskap av Vostok Nafta. Jag har inte i egenskap av Vostok Nafta varit där. Men jag har i annat sammanhang besökt en kursgård utanför Moskva som ägs av Gazprom.

- Kontakten med Gazprom har varit begränsad, däremot inte kontakten med Ryssland, sa Bildt.

- Jag känner mycket människor och har ett fortsatt stort engagemang.

Peter Eriksson drog sig till minnes att hans första kontakter med Bildt rörde minkar och ubåtar.

- Har det varit två optionsprogram i Vostok Nafta, undrade sedan Eriksson. Ett för anställda och ett för styrelsen? undrade han sedan.

- Och när det gäller optionspogram för anställda finns klausuler där styrelsen kan besluta om förlängning av optionsprogram. Något sådant fanns inte för styrelseledamöter. Var du medveten om det när du avgick ur styrelsen?

- Jag var medveten om hur optionsprogrammen i breda drag såg ut. Och det var ju Peter Eriksson som var mån om att överåklagare Christer van der Kwast skulle ha en åsikt om detta. Och åklagaren har haft en tydlig åsikt om detta, ska jag läsa upp den...?

- Jag var medveten om att det fanns en praxis, att om man genomfört sina uppdrag så kvarstod optionsprogrammet, sa Bildt.

- Jag har inte medverkat i beslut som haft med optionsprogrammet. Och det framgår av handlingar som utskottets ledamöter har.

Bildt och Eriksson hade sedan ett resonemang om huruvida det är vanligt med den typ av optionsprogram som finns i Vostok Nafta. Bildt påpekade att bolaget inte är svenskt och att programtypen är vanligt i andra länder.

Peter Eriksson påpekade att regeringen och Carl Bildt varit "defensiva och passiva" i frågor som berörde Vostok Naftas verksamhet.

- Var det inte så att Vostok Nafta hade en hållhake på utrikesministern under hösten 2006?

- Nej, så var det inte. Om jag blivit cirkusdirektör och ägnat mig åt konstigheter så hade de inte påverkats heller. Jag har svårt att se hur Peter Eriksson kan konstruera det.

Ordförande Andnor påpekade att utfrågningen bör hålla sig till ämnet.

Peter Eriksson ville fortsatt veta varför regeringen "varit så passiva och defensiva i det här ärendet".

- Varför har Carl Bildt valt en tolkning som försvårar för Sverige?

- Nej, det som Peter Eriksson läser upp, protokollet från EU-nämnden, grundar sig på en skriftlig bedömning av utrikesnämnden.

Ordet gick till Per Bill (m).

- Sju partier och 2,5 timme, det blir till att stryka en del frågor, sa Bill.

- Jag skulle vilja att vi tittar på det jag tycker är viktigt, nämligen in- och utgångar i politiken.

- Du är en av relativt få som först har gedigen politisk bakgrund, gjort karriär i näringslivet och nu kommer tillbaka in i politiken. Kan du berätta hur det är att komma tillbaka in i politiken, hur man gör med sina styrelseengagemang och optioner och så vidare.

- Karriär i näringslivet är väl lite överdrivet men jag får väl slicka åt mig, sa Bildt.

- Under det senaste decenniet har jag ägnat mig både åt internationellt fredsarbete och internationellt företagande. Och jag tycker det har varit berikande för kunskapen om hur det fungerar.

- Jag blev tillfrågad, fullständigt oväntat, om jag ville vara med i regeringen.

Bildt refererade till andra, bland annat Dinkelspiel och Westerberg, som var med och tog fram etikverk i liknande situation.

- Nu har vi det här systemet att man redovisar alla sina innehav. Sedan lägger man alla sina tillgångar i oberoende förvaltning. och jag kommer inte att fatta några beslut där så länge jag har regeringspositon.

- Man kan ju fråga "vad gjorde dom innan?" Och det är rimligt att fråga. Men jag hoppas att detta inte ska vara något hinder.

Bildt berättade att han berättat om sina affärer när han tillfrågades om statsrådsjobbet, la hela sitt engagemang på bordet och lovade avveckla allt.

- Och det var rätt svettigt att göra det på rätt kort tid. Det var också skälet till ofullkomlighet. Hade jag grävt mer intensivt i posthögarna när jag återkom efter sommaren hade jag hittat allt. Men det var fler papper att gräva i när jag gick in i Arvfurstens palats.

- Jag har annorlunda perspektiv och kanske vidare kontaktnät än när jag lämnade politiken. Jag uppfattar detta som att det berikar mina möjligheter att utföra mitt uppdrag.

- Jag har också en kunskap om Afrikas utveckling som jag sannolikt inte haft om jag inte haft det här engagemanget.

Mario Rojas (fp) påpekade att utfrågningen gällde utrikesministerns roll

- Och vi får inte urholka den med något annat. Jag vill fråga dig om du har något uppdrag kvar från de företag där du arbetet tidigare.

- Nej. Där är reglerna solklara, sa Bildt.

- Har du någon affärsmässig kontakt med dessa företag eller personer i dem? undrade Rojas.

- Nej.

- Inte annat än vad som är redovisat till statsrådsberedningen?

- Nej.

- Har du på annat sätt blandat ihop din roll?

- Nej. Mario Rojas frågar om jag haft någon rådgivande roll och svaret är nej, sa Bildt.

- Vi har klart för oss att det inte föreligger någon juridisk jävssituaton. Har du någon politisk jävssituation?

- Nej. Och jag tycker det är bra att man har ett säkerhetsavstånd. Det var bland annat därför jag sålde mina aktier i Vostok Nafta. Man ska följa det juridiska regelverket och jag tycker det är bra att dessutom ha ett vissst säkerhetsavstånd, sa Bildt.

KU-ledamoten Ingvar Svensson (kd) påpekade också vad utfrågningen gällde och vilka paragrafer som aktualiserats.

- KU gör ingen materiell granskning av en ministers lämplighet för jobbet. Och vad ett statsråd har gjort före tiden som statsråd har ingen bäring för KU.

- Jag har en fråga om det finns några aktieinnehav som inte är redovisade till förvaltaren som du känner till, sa Rojas.

- Nej. Kapitalpensioner behöver inte redovisas, men jag har redovisat detta till statsrådsförvaltningen, sa Bildt.

- Det har varit en förändring som jag informerats om, och det fick jag via media. Förvaltaren rapporterades till statsrådsförvaltnngen som rapporterade till media som sa det till mig.

- Jag ska få en redovisning nu inför deklarationen.

Kan du redogöra för hur mycket Vostok Nafta äger i Gazprom och Petergaz? sa Rojas.

- Vostok Nafta äger cirka 1 procent i Gazprom. Vad gäller Petergaz vet jag inte, sa Bildt.

Marianne Berg (v) frågade:

- Jag vill ha en tråd tillbaka till utrikesministerns roll i Lundin Petroleum. De har sagt att du var en "dörröppnare". Anser du att du på något sätt, med tanke på din bakgrund som tidgiare statsminister, på något sätt borgade för något i Sudan?

- Jag känner inte till uttrycket dörröppnare. Jag fick erbjudande om att gå in i olika företagsstyrelsen och jag tackade inte nej till alla dom. Jag valde att engagera mig i företag som jag bedömde som bra företag med bra framtidsutsikter och intessanta möjligheter.

- Jag har uppfattat min roll som styrelseledamot som en bland andra. Det är klart att jag inte suttit framför allt i public guvernings, med etikkoder bland annat men även teknik, sa Bildt.

- En före detta statsminister uttalade sig nyligen i tv och sa att jag var "teknikglad" och det var ju vänligt. Så jag har kanske kunnat göra något även i styrelser.

- Vad ligger bakom ordet "expert" om dig i styrelser? undrade Berg.

- Jag vet inte, sa Bildt.

Morgan Johansson (s) fick på nytt ordet.

- Dels gäller det Leg Mason och dels Freeman. Där har utrikesministern optioner värda i dagsläget 10 miljoner, som han kan lösa in om några år.

- Han sa att han hade glömt det, i någon posthög efter sommaren. Och det var en miljon kronor ungefär som du inte hade anmält. Men vi kan godta det så länge.

- Men Carl Bildt var inne mycket på de etiska rekommendationer han vari med och tog fram under sin tid osm statsminister.

- "Statsråd bör avhålla sig från att placera i instrument som optioner, terminer.." och så vidare.

- Han har löpande optioner för ungefär 10 miljoner. Hur rimmar det med reglerna du var med att ta fram.

- Det går utmärkt. Jag har inte varit med och köpt optioner. I bägge fall handlar det om styrelsearvoden. Det är synnerligen normal praxis. Det är väl förenligt med de etiska regler som Morgan Johansson refererar till.

- Men att ni tog fram det här var just för att undvika misstankar om hållhakar.

- Hållhakeresonemanget fungerar inte. Det är i så fall snarare jag som har hållhake på företaget, sa Bildt.

- Du var en gång med och uppvaktade ryska regeringen med ryske oligarken Michail Friedman.

- Det där är fel. Men det är korrekt att jag träffat Friedman i olika sammanhang. Vi har suttit i olika organ och även träffats i regelbundna möten som organiserats av Rand Corp, där jag också suttit i styrelsen ett antal år.

- Han var här och då hjälpte jag till och satte ihop ett litet program åt honom, så han kunde bekanta sig med svensk kultur och näringsliv. Och i samband med det ringde jag näringsministern Thomas Östros.

- Thomas Östros var ordförande i blandkommittén och hade i den egenskapen bra kontakter med ryska företrädare för näringslivet.

- Jag tror att sammanträffandet blev med statssekreterare Söder.

Johansson frågade då:

- Om den här ryske oligarken som du arbetade för köper in sig i Teliasonera - kommer du då att anteckna dig som jävig.

- Jag vill påpeka att en del av det Johansson säger är fel. Men Teliasoneras ledning vet om alla kontakter jag haft. Däremot saknar jag kunskap om vilka samtal Teliasonera haft med Alfagruppen, turkiska intressen och så vidare.

- Jag har inte haft sådana uppdrag som Johansson antyder, men ja, jag känner Michail Friedman, liksom många andra i Ryssland och på andra ställen i världen.

Peter Eriksson fortsatte hävda att Vostok Nafta hade hållhake på Carl Bildt under hösten - något som fck Bildt att rynka på näsan och se sig omkring.

- Effekten av Lundin Oil och Carl Bildts arbete skulle lika gärna kunnat medverka till folkmord i Sudan. Ingen vet om det fortsatt att förlänga folkmodet.

- Darfur-situationen ligger senare och är inte relaterat till detta, sa Bildt.

- Jag tog med en av Sipri publicerad redogörelse för vad som inträffade. Jag skrev pappret i slutet på juli 2001. Det är ett papper som är mitt och som gick till ett antal beslutsfattare, inkl FN:s generalsekreterare.

- Och Peter Eriksson känner mig i alla fall lite. Och om det varit så som han säger, så hade mitt ställnignstagande varit ett helt annat.

Carl Bildt pekade också på den situation som råder i regionen idag och menade att den är värre, eftersom det saknas både insyn och inflytande utifrån.

- Carl Bildt har inte velat använda ordet folkmord, som tidigare varit det begrepp man använt. Många får uppfattningen att ditt engagemang har påverkat dig, sa Bildt.

- I detta ligger ett påstående som jag inte tänker kommentera. Jag gav ett interpellationssvar i riksdagen igår som var rätt bra, sa Bildt.

- Jag är övertygad om att Peter Eriksson har ett genuint för frågan. Jag hänvisar till mitt interpellationssvar igår. Tyvärr var inte någon företrädare för miljöpartiet där igår men socialdemokrater fanns närvarande, sa Bildt.

Berit Andnor (s) frågade till sist vem som var ansvarig ytterst att avgöra jävsärende i Bildts fall.

- Det är ytterst statsministern. Ytterst ligger ansvaret främst för den som har att föredra ärendet.

- Jag frågar om utrikesministerns ansvar, sa Andnor.

- I det här fallet uppkommer inte frågeställningen eftersom rättschefen i statsrådsberedningen gjort en klar bedömning, att någon jävssituation inte förelåg.

- Är det utrikesministerns eget ansvar eller är det någon annans ansvar, upprepade Andnor.

- Jag hänvisar till det som rättschefen i statsrådsberedningen sagt.

Utfrågningen avslutades sedan.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Tidigare artiklar:

Publisert: