Nyfödd fick en överdos

NYHETER

Pojken fick tio gånger för mycket sömnmedel

Den nyfödde pojken var svag efter födseln. Då gav personalen honom sömnmedel. Han sov i tre dygn.

– Barnet utsattes för en onödig risk, säger chefläkare Eva Ranklev.

Foto: Överdos Personalen vid Universitetssjukhuset i Lund gav pojken för hög dos sömnmedel.

Efter bara några timmar i livet visade den nyfödda pojken tecken på sviktande andning och lades i respirator.

Men när personalen på Universitetssjukhuset i Lund skulle söva honom gick något snett.

Pojken fick mellan åtta och tio gånger för mycket sömnmedel.

Den höga dosen gjorde att han inte vaknade på tre hela dygn.

– Hade inte barnet varit friskt från början hade det varit farligt, säger Eva Ranklev till Punkt SE.

Händelsen anmäld

Enligt chefläkaren återhämtade sig barnet utan problem och har i dag inga komplikationer av händelsen.

– Det besvärliga är att man måste späda ut sömnmedlet två gånger när det ska ges till spädbarn, säger Ranklev.

För att sommarens feldosering inte ska hända igen efterlyser hon nu läkemedel speciellt framtagna för småbarn.

– Man hade önskat ett sömnmedel som man hade sluppit späda. Läkemedlet som användes i detta fallet är vanligt och ges till både vuxna och barn.

Enligt Ranklev informerades barnets föräldrar fortlöpande om barnets tillstånd efter feldoseringen.

I?går Lex Maria-anmäldes händelsen till Socialstyrelsen.

Daniel Persson