Löneskillnaderna minskar i Göteborg

NYHETER

Kommunen får hedersomnämnaden av nätverket Göran

I Göteborg

minskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det har kvinnonätverket Göran uppmärksammat och ger kommunen ett hedersomnämnande. Kvinnornas löner har närmat sig männens med fem procentenheter. Det har kostat kommunen 400 miljoner kronor.

Punkt SE