Nytt kemutsläpp hos Perstorp

NYHETER

200 liter av det frätande ämnet natrunlut läckte på tisdagseftermiddagen ut på Perstorpkoncernens anläggning i Perstorp under ombyggnadsarbete med en rörledning.

Utsläppet skedde strax före klockan 17 vid Neofabriken. Vätskan, som inte är klassat som giftig, samlades upp i fabrikens säkerhetsdamm.

Räddningstjänsten ska sanera närområdet. Ingen människa har kommit till skada, enligt ett pressmeddelande från Perstorp AB.

Natrunlut används som råvara vid tillverkning av så kallade polyoler.

Tidigare på tisdagen rann 200 liter av den mycket brandfarliga kemikalien butyraldehyd ut i samband med påfyllning från en tankbil. Inte heller här kom någon till skada.

TT