Ask vill ha längre straff för mord

NYHETER

Justitieminister Beatrice Ask vill ha längre tidsbestämda straff än tio års fängelse

Justitieminister Beatrice Ask (m) öppnar för längre tidsbestämda straff än tio års fängelse för mord. Hon anser att det brådskar och att straffnivåutredningen ska föreslå en straffskala för brottet redan i slutet av november.

”Syftet med översynen ska vara att föreslå ändringar som kan nyansera straffmätningen och höja straffnivån för detta synnerligen allvarliga brott”, skriver justitieministern i en debattartikel på Dagens Nyheters debattsida.

Ask anser att det är för tidigt att uttala sig om vilka förändringar som bör göras. Men enligt hennes mening bör det vid sidan om livstidsstraffet bli möjligt att döma ut längre tidsbestämda fängelsestraff än tio år.

Bakgrunden till Asks utspel är ett uppmärksammat avgörande i Högsta domstolen (HD) i våras. Då uttalade domstolen att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste fallen av mord. Efter det har domstolar dömt till tio års fängelse i ett antal mordfall, och enligt Ask kan utvecklingen innebära en generell sänkning av straffnivån för brottet.

TT