Språkförbudet mildras

NYHETER

”Tvång” ändras till ”regel” på Landskronaskola

Landskrona

Nu ändrar Gustav Adolf-skolan i Landskrona på beslutet att bara tillåta svenska på skolan. Och eleverna måste passera vakter för att komma in på skolan.

Nästan hälften av eleverna på skolan har invandrarbakgrund. I lördags avslöjades att skol- och förvaltningsledningen beslutat att bara svenska får talas på skolan, både på raster och lektioner. Orsaken var att ingen skulle kunna kränka någon annan på ett språk som personalen inte förstod. Ingen skulle heller kunna missuppfatta det någon sade och tro att det var en kränkning.

Nu har det absoluta tvånget att tala svenska mildrats till att vara en huvudregel, skriver Helsingborgs Dagblad.

På skolans hemsida skriver rektor Patrik Helgesson: "För att personalen på skolan ska kunna stävja och förhindra överträdelser av ordningsreglerna är det en huvudregel att tala svenska på skolan".

Enligt hemsidan är det även tillåtet för eleverna att använda sitt modersmål eller andra språk under rasterna, förutsatt att inga andra elever eller personal utesluts från samtalet.

Men Lisbeth Månsson, chef för det skolområde som Gustav Adolf-skolan tillhör, tycker inte att skolan backar från sitt tidigare beslut.

- Jag vill uttrycka det som att vi förtydligat den här delen av reglerna, säger hon.

Nu måste eleverna också knacka på porten för att komma in på skolan. Ledningen har beslutat att ställa två vakter från kommunens brottsförebyggande råd innanför skolans stora entré, skriver Skånska Dagbladet.

TT