Nyheter

Läkarna får inget skadestånd

Av: 

Mikael Stengård

NYHETER

Obducenten och allmänläkaren hade krävt miljoner av staten

De friades för mord på Catrine da Costa men förlorade sina läkarlegitimationer.

Men obducenten och allmänläkaren får inget skadestånd av staten - i stället får de betala för rättegångskostnaderna.

Det beslutade Attunda tingsrätt i dag.

Männen som kallats obudcenten och allmänläkaren friades för mord 1988, men Stockholms tingsrätt slog fast att de styckat Catrines kropp.

Brottet var dock preskriberat och fanns inte med i åtalet, men läkarna hängdes ut i flera medier och förlorade till slut sina läkarlegitimationer.

Krävde 40 miljoner

För att få upprättelse krävde de i ett sista försök 40 miljoner kronor i skadestånd av staten. Deras advokater hävdade att polisers, åklagares och andra myndighetspersoners agerande förstört männens liv.

Men en enig Attunda tingsrätt beslutade i dag att männen inte får något skadestånd.

Rätten anser att en rad fel har begåtts mot männen av flera olika myndigheter. Men för att dessa fel ska ge rätt till skadestånd krävs det ett orsakssamband mellan felen och de skador som de orsakat. Något sådant samband har inte männen kunnat bevisa, enligt tingsrätten.

Får betalt 310 00

I stället får männen nu betala drygt 310 000 kronor i ersättning till staten för rättegångskonstanderna.

Justitiekanslern, JK, har som ombud för staten avvisat samtliga krav från läkarna. Förre chefsrådmannen Ingvar Gunnarsson, som företrätt justitiekanslern beklagar den situation läkarna är i, men tycker att domen är korrekt.

– Jag hade väntat mig detta utslag. Mitt uppdrag har varit att företräda staten på ett professionellt sätt, och i den delen tycker jag att tingsrätten gjort en korrekt bedömning. De argument för skadestånd som männen la fram i rätten gick inte att styrka, säger Ingvar Gunnarsson till Aftonbladet.

Sedan männen förlorade sina läkarlegitimationer har de haft svårt att jobba och få livet att gå ihop.Obducenten är i dag förtidspensionär och hans före detta kollega allmänläkaren är arbetslös och utförsäkrad.

Läkarnas advokater Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren kommer att överklaga tingsrättens beslut.

– Jag är ganska säker på att vi får prövningstillstånd. Dels för att fallet har ett rättsligt intresse, och dels för att tingsrätten gjort fel. Sen är det mycket lättare att få prövningstillstånd i hovrätten än i högsta domstolen, säger Carl-Johan Vahlén till Svd.

ANNONS

Sänk elkostnaden! Jämför elavtal och hitta ett bra avtal för dig – helt gratis!

Extern länk från Compricer

Jämför och byt nu!

Publisert: