Regeringen mot nederlag i riksdagen

NYHETER

Carl Bildt rasar: ”Det är ett svartrödgrönt förslag”

Regeringen går i dag mot sitt första nederlag i riksdagen.

Sverigedemokraterna kommer inte att rösta på sitt eget förslag om en besparing på 670 miljoner kronor på regeringskansliets budget. I stället stödjer man betänkandet från KU, som innebär en besparing på 300 miljoner kronor. Enligt de borgerliga innebär det drastiska nedskärningar på personal och ambassader. Socialdemokraterna avvisar det och hänvisar till att det finns utrymme för besparingar.

Diskussioner

In i det sista har diskussioner pågått mellan de rödgröna och de borgerliga om en kompromiss. Men när ledamöterna gick in i kammaren vid lunchtid för debatt, fanns ingen uppgörelse.

– Om det inte finns något substantiellt som har hänt, och vi har inte upptäckt något sådant, så är det lika bra att ta det nu, sade KU:s vice ordförande Per Bill.

Enligt Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra, så innebär det ett brott mot praxis om alla fyra oppositionspartier röstar på samma förslag.

Hon syftar då på att SD först skulle rösta på sitt eget förslag, och sedan vid förlust, ändå rösta på de övriga oppositionspartiernas förslag. Men det kommer inte att ske.

– Jag kommer att deklarera att vi står bakom våra motionsförslag men inte yrka på dem, utan vi står bakom hela betänkandet, sade Jonas Åkerlund (SD) till TT.

Däremot bryter Socialdemokraterna mot praxis i riksdagen, hävdar Per Bill (M).

Han syftar då på att oppositionen normalt inte reserverar sig mot regeringens budgetramar utan bara anför sina förslag i särskilda yttranden. Det innebär normalt att det inte uppstår några voteringar kring budgetramarna.

”Ryggsäck” finns

Nu har S i stället valt att inom de enskilda utgiftsområdena lägga förslag på besparingar och yrka på dem i kammaren, vilket har öppnat för den situation som nu råder kring besparingarna i regeringskansliets budget.

Socialdemokraten Peter Hultqvist argumenterade för besparingen på 300 miljoner kronor. Han hävdade att det finns en "ryggsäck" med anslagsbesparingar från de två senaste åren på 700 miljoner kronor. Några drastiska nedskärningar som regeringen varnat för behövs inte, framhöll han.

– Det är i så fall regeringens val, inte konsekvenser av vårt förslag, sade Hultqvist.

Han hänvisade till att besparingar bör börja med att man sopar uppifrån. Flera nedskärningar görs inom övriga statliga verksamheter med stora personalnedskärningar, bland annat med 1 100 tjänster på Trafikverket, framhöll han.

– Men regeringskansliet tycks vara helig mark. Det ska sparas överallt utom runt Fredrik Reinfeldt, sade Hultqvist.

Utrikesdepartementet har identifierat ett antal ambassader som är i farozonen om regeringen tvingas skära ned på regeringskansliets anslag. Enligt vad TT erfar finns de i följande städer: Alger, Bryssel, Buenos Aires, Havanna, Hong Kong, Khartoum, Lissabon, Luanda, Pyongyang och Rabat.

Redan bantats

Moderaten och vice ordförande i KU Per Bill framhöll att regeringen är ansvarsfull och klarat finanskrisen kanske bättre än någon annan regering. Men det är inte bara regeringens förtjänst. Det är också viktigt att komma ihåg alla de tusen tjänstemän i regeringskansliet som arbetar varje dag, framhöll han.

Han hänvisade till att det svenska ordförandeskapet i EU 2009 innebar en kraftig, tillfällig, ökning av anslaget, som redan bantats.

– Trappan är sopad uppifrån. Anslaget är 589 miljoner kronor mindre nu än 2009. Men S, V och MP får inte nog. De kräver större besparingar, men ger ingen indikation om var de ska tas, sade Per Bill.

Han kritiserade oppositionen för att inte följa praxis i riksdagen. En sådan praxis har varit, enligt Bill, att regeringen ansvarar för sin egen budget. En annan praxis är att oppositionen beskriver sin politik i särskilda yttranden och inte i skarpa reservationer.

– Nu frångår S, MP och V den praxis som funnits sedan 1995. Det gör de väl medvetna om att de då ger Sverigedemokraterna en vågmästarroll, sade Bill.

– Praxis kan låta som något ointressant, men tvärtom är praxis väldigt viktigt i riksdagen.

Utrikesminister Carl Bildt skriver på sin blogg om vad han kallar det ”rödgrönsvarta” förslaget till nedskärningar.

”Social- och Sverigedemokraternas pardans i principlöshet och populism riskerar att försvaga Sveriges internationella möjligheter” skriver han.

Aftonbladet-TT