Befäl hotade stycka värnpliktig

avSusanna Vidlund

NYHETER

Straffas med löneavdrag

Foto: Foto: SCANPIX

25 procents avdrag på lönen under tre dagar.

Det blir straffet för ett befäl vid Skaraborgs regemente som hotade och kränkte värnpliktiga.

Bland annat ska han ha hotat att stycka en värnpliktig.

– Man blir nedstämd som soldat när man får höra hot och ständiga påhopp, säger en av de värnpliktiga.

Det fanns krutrester kvar i handfatet och det fick befälet att tappa fattningen. Han hotade bland annat att stycka den värnpliktige som slarvat med rengöringen av handfatet.

Skulle slås ihjäl

Det var inte det enda dödshotet. Kränkningarna som ska ha inträffat i november 2009 var omfattande, visar handlingar från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

"Var dag sker det direkta påhopp och vid eventuell fråga blir man dumförklarad och han säger att man i stort sett är värdelös", berättar en värnpliktig.

"När vi gick igenom kopplingssystemet så sa han att den som bränner en koppling ska jag slå ihjäl, han får titta sig över axeln resten av livet. Jag är inte särskilt snabb, men jag är djävligt envis. Jag sitter hellre två år på Kumla än att låta den djäveln leva".

Kände sig värdelösa

De värnpliktiga berättar att befälet uppfattades som bitter och med ett "väldigt ombytligt humör". Befälets hot tog de visserligen inte på allvar, men jargongen var otrevlig.

– Det är olämpligt och onödigt av ett befäl att använda sig av hot, påhopp och få en att känna sig värdelös som värnpliktig.

Befälet har uppgett att han försöker använda en pedagogik som "ej är nedlåtande och kränknade för den värnpliktige". Han säger sig ha svårt att komma ihåg direkta detaljer från den aktuella kursen men säger att han är upplärd längre tillbaka, då det var "hårdare jargong".

Befälet straffas med disciplinpåföljd i form av 25 procents avdrag på lönen under tre dagar.