Zika bakom ovanliga förlamningar

1 av 2
NYHETER

Zikaviruset kan av allt att döma i sällsynta fall orsaka ett förlamningssyndrom, visar forskning.

För första gången finns nu mer handfasta bevis som tyder på att zikaviruset kan orsaka Guillain-Barrés syndrom (GBS), en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande förlamningar i armar och ben.

Det konstaterar franska forskare i tidskriften The Lancet efter att ha analyserat blodprov från 42 personer som drabbades av GBS i samband med ett utbrott av zikaviruset i Franska Polynesien 2013–2014.

"Det här är den första studien som tittar på ett större antal patienter som utvecklat Guillain-Barrés syndrom efter en zikavirus-infektion och den ger belägg för att zikavirus kan orsaka GBS", säger Arnaud Fontanet, en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Risken: 0,24 på 1 000

Risken att drabbas förefaller dock vara relativt liten. Forskarna beräknar risken till 0,24 per 1 000 zikainfektioner. Om 100 000 personer infekteras av zikaviruset, drabbas alltså 24 av dem av Guillain-Barrés syndrom, rent statistiskt.

Om det zikavirus som nu sprider sig i Syd- och Mellanamerika kan kopplas till Guillain-Barrés syndrom på liknande sätt vet forskarna ännu inte.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM