200 svenskar dör av jobbstress - varje år

Publicerad 2015-10-19

Minst 200 personer i Sverige dör av stress, orättvisa eller höga krav på jobbet – varje år.

Det menar Töres Theorell, ordförande för en ny rapport, som visar en tydlig koppling mellan hjärtsjukdomar och jobbstress.

– Man ska ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det här ställer till lidande och förluster för samhället, säger han.

Nattarbete, höga krav, buller och otrygghet - det finns mycket i din arbetsmiljö som kan leda till hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

I en nyligen släppt rapport  slår SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, fast att det finns en tydlig koppling mellan olika faktorer i arbetet och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Om man lägger ihop alla de här faktorerna blir det plötsligt ganska många som drabbas varje år. Det handlar alldeles säkert om över tusen personer, och av dem dör cirka 20 procent, säger Töres Theorell, professor på Karolinska institutet och ordförande för rapporten.

Större risk vid nattarbete

En av faktorerna kallar han "spänt arbete", en kombination av höga krav på jobbet och lite kontroll över sitt arbete. Fem procent av alla hjärtinfarkter i Sverige som inträffar vuxna i arbetsför ålder beror just på det.

– Om man har för långa arbetstider beror ofta det på bristande kontroll, att man måste jobba hur länge som helst. Det blir mycket värre om man inte kan kontrollera sitt arbete på något rimligt sätt och inte har någonting att säga till om på jobbet, säger Töres Theorell.

En annan grupp som löper större risk för hjärtsjukdom är de som jobbar natt.

– Folk måste jobba på natten för att Sverige ska fungera, så är det, men om det finns en dialog mellan de anställda och arbetsgivaren kan man anpassa arbetssituationen så att det passar den anställde bättre, säger Töres Theorell.

Han understryker dock att andra riskfaktorer som rökning, dålig kost och för lite motion fortfarande väger tungt när det kommer till vilka som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

”Som en blixt från klar himmel”

Det finns många varningstecken för stress. Den största indikatorn är sömnbrist, enligt Töres Theorell.

– Man ska inte tumma på sin sömn, den är viktig. Om man har svårt att sova på  grund av att man är stressad ska man ta det på allvar och prata med sin arbetsgivare, säger han.

Andra tecken kan vara ångest, trötthet och en kort stubin. Ett allvarligt symptom är bröstsmärtor.

– Det är så pass allvarliga saker att många söker vård, men ett hjärtstopp kan tyvärr också komma som en blixt från klar himmel, säger Töres Theorell.

Följ ämnen i artikeln