SR agerade efter koppling mellan reporter och misstänkt säkerhetshot

”Agerade så snabbt vi kunde”

Sveriges Radio Ekot har agerat efter att en koppling uppdagats mellan en reporter och en man som av Säkerhetspolisen bedömts utgöra hot mot rikets säkerhet, uppger tidningen Doku.

– Så fort jag fick reda på att redaktionens integritet kunde ifrågasättas agerade jag, säger Ekochefen Klas Wolf-Watz.

Det var under 2019 som sex personer togs i förvar och regeringen fattade beslut om utvisning efter att flera myndigheter, däribland Säkerhetspolisen, uppgett att de utgjorde ett hot mot rikes säkerhet.

Enligt tidningen Doku ska en kvinnlig reporter på Sveriges Radio Ekot, som granskade och skrev om fallen, ha inlett en relation med en av männen.

Umgåtts som vänner

Reportern uppger själv i artikeln att hon och mannen har umgåtts som vänner sedan sommaren 2020, och att hon själv informerade sin arbetsgivare om vänskapsrelationen, och att hon en tid senare valde att sluta.

Ekots chef, Klas Wolf-Watz, bekräftar att reportern sade upp sig på egen begäran i oktober 2020.

– Så fort jag, i mitten av september, fick kännedom om en situation som innebar att redaktionens integritet kunde ifrågasättas, agerade jag och vidtog direkta åtgärder. Reportern har på egen begäran lämnat Ekot och Sveriges Radio tidigt i oktober 2020, säger han.

Artiklarna blir kvar

Artiklar som reportern skrev i ämnet finns dock fortfarande kvar på sajten.

– Vi har tittat igenom de publiceringar som är relevanta för det här sammanhanget och vi bedömer att de fortsatt är nyhetsmässigt relevanta och står bakom dem, säger Klas Wolf-Watz och tillägger att inga publiceringar har plockats bort.

På frågan om SR kommer vidta några ytterligare åtgärder framöver säger Klas Wolf-Watz att saken anses avslutad.

– Vi har agerat så snabbt vi kunde när detta hände och reportern har valt att lämna Sveriges Radio så på så sätt är detta avslutat för vår sidan.

Publisert:

LÄS VIDARE