Chef och fyra medarbetare gick före vaccinkön i Nacka

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Äldreomsorgschefen och fyra andra anställda har vaccinerats utanför vaccinationsordningen i Nacka kommun. Nu pågår en utredning om händelsen.

Den utpekade chefen, Anette Böe, säger:

– Jag har gjort fel, helt klart.

I går onsdag frågade Aftonbladet landets kommuner om chefer vaccinerats utanför prioriteringsordningen. Nacka svarade:

”Vi kan bekräfta att kommunen nyligen fick kännedom om att en chef inom vår kommunala omsorgsproduktion har vaccinerats samt ytterligare några medarbetare. En extern utredning är tillsatt och frågan utreds nu.”

Anette Böe, produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice i Nacka.
Anette Böe, produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice i Nacka.

Nacka kommuns stadsdirektör Lena Dahlstedt säger:

– Jag fick kännedom om det här i fredags, och satte igång en extern utredning i måndags. Det gäller fem personer. En av dem är den högsta ansvariga chefen för Välfärd samhällsservice, alltså driften av våra kommunala äldreboenden.

Är övriga fyra administrativ personal?

– Det är medarbetare inom den verksamheten, inte vårdpersonal.

Vad hände?

– Det enda jag vet är att det här hände i början på januari, någon av de första vaccinationsdagarna. Det var spilldoser och de fick inte tag i annan personal att vaccinera. Ett externt revisionsbolag ska göra en snabb utredning, jag hoppas den blir klar inom två veckor.

Har ni en skriven ordning för vad som ska göras med spilldoser?

– Ja, det tror jag, jag tror dock att den kom till några dagar senare.

Vad säger era nuvarande regler – kan vaccinationsordningen förbigås?

– Nej, vi ska följa Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.

Hur allvarligt är detta?

Jag tycker att det är allvarligt, det är bekymmersamt. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att gå före i vaccinkön.

Jobbar de här fem personerna eller är de avstängda?

– Nej, jag har bestämt att de är kvar i tjänst under utredningen. Det är personer som är väldigt viktiga för det här arbetet under pandemin, och jag har stort förtroende för dem.

Du har stort förtroende för dem trots att du säger att det här är allvarligt?

– Ja, de gör ett fantastiskt bra jobb, och har gjort under hela pandemin. Sedan är inte det här ok, det här är inte acceptabelt. Men låt oss utreda det, och se vad som ligger bakom.

Foto: Liza Simonsson / Nacka kommun
Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun.
Foto: Bertil Ericson / TT
Nacka.

”Jag har gjort fel”

Anette Böe, produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice i Nacka, säger:

– Vad jag har gjort är att jag har tagit ett vaccin, en spilldos. Ett vaccin som annars skulle ha kasserats.

Hur ser du på att det pågår en utredning?

– Det är väldigt bra, att belysa det utifrån olika aspekter. Hur det gick till, vad vi har gjort, få en bedömning från en extern part.

Ser du det själv som att du har gått före vaccinkön?

– Jag kan verkligen förstå att man kan göra den bedömningen i dag. Jag är väldigt ledsen för det. Jag tycker att det jag har gjort är fel, helt klart, säger Böe.

 

Publicerad:

LÄS VIDARE