Publicerad:
Uppdaterad:

Kniven mot strupen för Kinberg Batra

Av: Karin Ahlborg

Publicerad:
Uppdaterad:

Om något av de mäktiga förbunden i Skåne eller Västra Götaland ändrar åsikt finns det inte längre någon räddning för Anna Kinberg Batra.

På torsdag kväll fanns det fortfarande en svag majoritet för henne bland de förbund som lämnat besked.

Men ombudssystemet gör att båten kan kantra blixtsnabbt.

Moderatledaren Kinberg Batra.
Foto: Lasse Allard
Moderatledaren Kinberg Batra.

Elva förbund har klart deklarerat att de kräver att Anna Kinberg Batra avgår som partiledare för M.

Aftonbladet har räknat på hur rösterna fördelar sig på de olika förbunden efter den röstlängd som upprättades till partistämman 2015 eftersom det ännu inte finns någon centralt upprättad ombudsfördelning, enligt Niklas Gillström på Moderaternas pressavdelning.

Det innebär att det kan skilja på någon enstaka röst jämfört med en ny röstlängd.

De elva förbund som skulle rösta emot Anna Kinberg Batra på partistämman i oktober har 94 röster på stämman medan de tio förbund som fortfarande uttalat stöd för henne har 102 röster.

Kronoberg har som enda förbund hittills inte lämnat något besked alls och har 4 röster.

Fördelningen av röster utgår från hur många betalande medlemmar respektive förbund hade den 31 december.

Stockholms båda förbund, Skåne och Västra Götaland har fler röster än de övriga 17 förbunden tillsammans.

Det betyder att om Skåne, med 30 röster, eller Västra Götaland, 32 röster, skulle byta åsikt och gå emot Anna Kinberg Batra skulle nederlaget vara totalt.

Förutom Kronoberg, som ska lämna besked under helgen, håller tre andra förbund möten för att diskutera frågan trots att man inledningsvis uttalat sitt stöd för Kinberg Batra.

Det är Halland med 7 röster, Kalmar med 5 röster och Norrbotten med 3 röster.

Vid en omröstning vid partistämman tillkommer partistyrelsens 17 röster.

Så fördelar sig rösterna på de olika förbunden

FÖRBUNDEN SOM KRÄVER AVGÅNG

Stockholms stad 21 röster

Stockholms län 33 röster

Uppsala 6 röster

Södermanland 6 röster

Östergötland 10 röster

Gotland 1 röst

Örebro 4 röster

Dalarna 5 röster

Västernorrland 3 röster

Jämtland 2 röster

Västerbotten 3 röster


FÖRBUNDEN SOM STÖDER KINBERG BATRA

Jönköping 8 röster

Kalmar 5 röster

Blekinge 4 röster

Skåne 30 röster

Halland 7 röster

Västra Götaland 32 röster

Värmland 5 röster

Västmanland 4 röster

Gävleborg 4 röster

Norrbotten 3 röster


FÖRBUND SOM INTE LÄMNAT BESKED

Kronoberg 4 röster

Källa: Röstlängden vid Moderaternas partistämma 2015

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: