Nämndemän stoppade utvisning – misstänks för brott

Publicerad 2017-09-01

De tre nämndemännen struntade i lagen när de beslutade att ett sjukligt äldre par inte skulle utvisas till Grekland.

Justitieombudsmannen läste om fallet i Aftonbladet och har nu valt att inleda en förundersökning om misstänkt brott.

– Även nämndemän svär domareden och vi kan inte ha domare som åsidosätter lagen, säger Aftonbladets Oisin Cantwell, som först skrev om fallet.

Det var i maj som Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell avslöjade att tre nämndemän hade beslutat att bevilja ett äldre par som var grekiska medborgare uppehållstillstånd – trots att det bröt mot lagen.

Nu har Justitieombudsmannen, JO, valt att inleda en förundersökning efter att ha läst Aftonbladets artikel, vilket Ekot rapporterat om.

– Jag välkomnar att JO inleder en förundersökning och har aldrig stött på något liknande. Även nämndemän svär domareden och vi kan inte ha domare som åsidosätter lagen, säger Oisin Cantwell.

Bryter mot domareden

Ärendet handlade om ett äldre par som var medborgare i Grekland, men som bott större delen av sitt liv i Libanon. Både kvinnan och mannen var sjuka och hade sina barn i Sverige. När Migrationsverket beslutade att paret skulle utvisas till Grekland överklagade de beslutet till Migrationsdomstolen.

Men även domstolen konstaterade att de vanliga skälen för uppehållstillstånd inte fanns. Trots detta började de tre nämndemännen fundera om om det fanns "synnerligen ömmande omständigheter".

Bestämmelsen används mycket sällan och ett skäl kan vara just hälsotillstånd. Så sjuka var inte varken kvinnan eller mannen, men nämndemännen lyckades ändå genom en ”samlad bedömning” komma fram till att det fanns "synnerligen ömmande omständigheter".

Tyckte vård i Grekland var ”omänsklig”

Nämndemännen kom också fram till att vård i Grekland vore en så "omänsklig och förnedrande behandling" att det skulle strida mot Europakonventionen att skicka hem paret.

– Det är anmärkningsvärt, Grekland är inte ett land av det slaget, säger Oisin Cantwell.

Nämndemännen beslutade också att det äldre paret skulle få uppehållstillstånd på livstid, trots att lagen säger att uppehållstillstånd som beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska gälla i tretton månader.

"Att i förevarande situation följa lagtexten och enbart bevilja XX och YY ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bedöms som icke humanitärt. Som en fingervisning till lagstiftaren om att det i denna typ av fall snarare bör beviljas permanenta uppehållstillstånd finner migrationsdomstolen att XX och YY, oaktat lagtextens ordalydelse, ska beviljas varsitt permanent uppehållstillstånd", står det i beslutet från Migrationsdomstolen.

Ärendet är det första i sitt slag som utreds av JO.

– Vilket brott det rör sig om, eller om det ens är brottsligt, är lite oklart. Men det är bra att det prövas, det här är ren och skär aktivism. Det är en vällovlig drivkraft, men det är utan betydelse. Det är en fara för vår rättssäkerhet, säger Oisin Cantwell.

Avstängda från tjänst

De tre nämndemännen, som var utsedda av Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, har stängts av från sina tjänster.

– Vi fick kunskap om att det pågår en förundersökning mot tre av våra nämndemän och då säger våra regler att nämndemannadomare som är föremål för föremål för förundersökning normalt sett ska stängas av från vidare tjänstgöring under utredningstiden, säger Christian Groth, tillförordnad lagman vid förvaltningsrätten i Stockholm, till Ekot.

Migrationsverket har överklagat dom som de tre nämndemännen fattade beslut om.