Bolund lovar klimatsäkra svenska städer

Av:  TT

Miljöpartiets språkrör Per Bolund har en röd linje: Han kommer aldrig att stötta en regering som inte minskar utsläppen tillräckligt snabbt.

Samtidigt lovar han i TT:s valintervju att driva på för att staten ska investera miljarder i att säkra svenska städer mot extremväder.

Per Bolund har varit Miljöpartiets ena språkrör i drygt tre år. I årets valrörelse är partiet i opposition och har på sistone sett en svag uppgång i opinionen efter att ha legat under riksdagsspärren i flera mätningar.

Ett av MP:s prioriterade områden är att skärpa Sveriges klimatmål till att nå nettonollutsläpp redan 2035 i stället för 2045. Ett uppdaterat klimatmål ska också ange den totala mängden växthusgaser som Sverige kan släppa ut samt inkludera konsumtionsbaserade utsläpp – till exempel flygresor och köttätande.

Skulle målet skärpas kan Sverige uppnå Parisavtalet, enligt Per Bolund.

– Skulle vi anta målet och göra det som krävs så skulle vi klara av 1,5-gradersmålet, förutsatt såklart att resten av världen också agerar. Sverige kan vara föregångare och visa att det är möjligt, och det gör stor skillnad. Vi är ett av de rika länderna så vi måste agera snabbare än vad världen i genomsnitt gör.

Mellan 2020 och 2021 ökade Sveriges utsläpp med fyra procent. Den brantaste minskningen av utsläppen måste ske de kommande fyra åren med tanke på hur utsläppskurvan ser ut, säger Bolund.

– Vår ambition är att det är nu under den närmaste mandatperioden som det verkligen måste hända saker snabbt, det är nu vi måste minska utsläpp i den takt som vetenskapen säger krävs.

”Grönt folkhem”

Miljöpartiet har i årets valrörelse tryckt på att ”Alla ska med när Sverige ställer om”. Partiet vill inrätta ett ”nytt grönt folkhem” och har tonat ned sig i frågor som gäller flygskam och talar hellre om hur man kan stötta hushållen i att göra medvetna gröna val.

Per Bolund drar inte gärna upp röda linjer under intervjun men han har ett krav som han kommer att ställa för att ingå i en regering.

– Miljöpartiet kommer inte att medverka till en regering som inte skärper utsläppen tillräckligt snabbt. Det har vi varit väldigt tydliga med och det står vi fast vid.

– Det finns ibland en felaktig bild där det låter som att bara Miljöpartiet får vara med i regering så kommer vi att släppa fram en statsminister. Det är inte så det ser ut.

Bolund säger vidare att det handlar om en politik som leder till fler elbilar, minskade utsläpp från industrin och gröna jobb.

Nyligen presenterade Socialdemokraterna ett klimatpaket där en av åtgärderna var att fördubbla antalet laddstolpar från dagens 15 000 till 30 000 år 2030. Där fanns också förslag om reformerat reseavdrag och satsningar på energieffektivisering av flerbostadshus.

– Det är gammal skåpmat, säger Bolund och tillägger att det är alldeles för lite för att S ska få MP:s stöd.

– När Miljöpartiet sitter med i regering tar klimat- och miljöpolitiken stora steg framåt. Den regering som nu sitter utan Miljöpartiet gör motsatsen.

Låna 1 000 miljarder

Miljöpartiet vill att staten ska låna och inrätta en grön investeringsbudget på totalt 1 000 miljarder kronor under åren 2024 till 2034.

För samtidigt som Sverige minskar sina utsläpp måste man bygga om städer för ett alltmer extremt väder, säger Bolund. Partiet vill därför satsa tre miljarder per år på så kallade klimatanpassningar, något som ingår i MP:s valmanifest.

Per Bolund nämner värmeböljorna som slagit mot Europa i sommar, översvämningarna i Gävle förra året och skogsbränderna 2018.

– Vi behöver helt enkelt katastrofsäkra vårt samhälle, för det är säkerställt i forskningen att vi kommer att få fler naturkatastrofer framöver.

Bolund utfärdade under årets Almedalstal ett vallöfte om att MP vill bygga ut den havsbaserade vindkraften med 150 terrawattimmar. Flera stora projekt i södra Sverige för havsbaserad vindkraft ligger på regeringens bord i väntan på beslut.

Han avfärdar kärnkraften som ett energislag för framtiden och framhåller hellre sol-, vatten- och bioenergi. Inte heller det projekt med små modulära kärnreaktorer som statliga Vattenfall tittar på ser han som en trolig lösning.

– Skulle de komma fram till att tekniken är lönsam, vilket jag måste säga att jag i allra högsta grad betvivlar, då får vi i sådana fall göra en analys av det.

Flera partier har under året också lagt förslag om att sänka bensin- och dieselskatten eller sätta ned reduktionsplikten. Per Bolund vill inte svara ja eller nej på frågan om han kan tänka sig att stötta en statsminister som sänker skatten på fossila bränslen – trots att det är en ”ganska häpnadsväckande populism”.

Han vill höja reduktionsplikten, men bara i takt med den årliga uppräkningen.

– Jag tycker att det är svårt att i det här läget sitta och utlova höjda ambitioner, utan det som är viktigt nu är att se till att vi får en tillräcklig kraft i klimatomställningen, säger Per Bolund.

Publisert: