Covidvaccin gav barn bra skydd

Hanna Odelfors/TT

Publicerad 2022-04-04

Sprutan ger barn och unga ett bra skydd mot svårare former av covid-19, visar en ny studie. Arkivbild.
Sprutan ger barn och unga ett bra skydd mot svårare former av covid-19, visar en ny studie. Arkivbild.

Vaccin mot covid-19 minskar risken för att barn ner till fem års ålder behöver läggas in på sjukhus, visar en ny studie.

– Det är samma mönster som hos vuxna – vaccinerna ger ett väldigt bra skydd, säger professor Ali Mirazimi.

I Sverige rekommenderas alla över tolv år att vaccinera sig mot covid-19. Däremot finns ingen allmän rekommendation för barn i åldrarna 5 till 11 år, då Folkhälsomyndigheten bedömt att nyttan med vaccinet inte överväger riskerna eftersom barn sällan blir allvarligt sjuka i covid.

Nu har amerikanska forskare undersökt hur pass bra vaccinet från Pfizer-Biontech skyddar barn och ungdomar mot covid-19 som blir så allvarlig att sjukhusvård krävs.

– Det är en bra och välgjord studie som för första gången följt barnen en längre tid – sådana studier har det gjorts många bland vuxna men det har saknats bland barn, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.

Lite sämre mot omikron

För barn i åldrarna 5 till 11 år var risken att behöva sjukhusvård för omikronvarianten ungefär två tredjedelar lägre bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade.

Två sprutor av vaccinet gav även tonåringar i åldrarna 12 till 18 år ett bra skydd mot att behöva vårdas på sjukhus eller drabbas av allvarlig sjukdom, även om skyddet var något lägre vid omikron jämfört med delta.

– I stort sett är mönstret samma som vi sett hos vuxna. Vaccinet skyddar generellt inte så bra mot att bli smittad under en längre tid, men ger väldigt bra skydd mot allvarlig sjukdom även om det fungerar lite sämre mot omikron, säger Ali Mirazimi.

Studien omfattar 1 185 barn med covid-19 som lagts in på barnsjukhus över hela USA mellan juli 2021 och februari 2022, det vill säga under smittovågor med både delta och omikron. I USA godkändes vaccin för barn mellan 5 och 11 år i höstas, därför kunde nyttan med vaccinet i den åldersgruppen bara utvärderas för omikron som dominerat sedan dess.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

”Ändrar inte spelplanen”

I en kommentar säger en av forskarna, Adrienne Randolph verksam vid barnsjukhuset i Boston och USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC, att nyttan med vaccinet tydligt överväger riskerna eftersom infektioner i barndomen kan få konsekvenser på lång sikt. Hon hoppas även att resultaten kan få fler föräldrar att vaccinera sina barn mot covid-19. I USA är rekommendationen, till skillnad från i Sverige, att även 5- till 11-åringar ska vaccineras.

Men Ali Mirazimi tycker inte att den nya studien i sig ger skäl att ompröva det svenska beslutet kring den åldersgruppen.

– Den här studien ensam ändrar inte spelplanen. Även om det här stärker bevisen för att det ger även den yngsta gruppen ett bra skydd så är det fortfarande få av dem som drabbas av svår covid. Jag tycker nog att man ska avvakta ännu större studier med längre uppföljningstid, säger han.

– Däremot stärker studien att barn från 12 år får ett bra skydd av vaccinet under en längre tid.

Av deltagarna i den amerikanska studien var 918 i åldrarna 12 till 18 år, och 267 var mellan 5 och 11 år. En svaghet med studien är att forskarna bara undersökt effekten av två doser av Pfizers vaccin. Hos vuxna vet man att tre doser ger betydligt bättre försvar mot omikron.