Hemliga möten och avtal – så gjorde Busch och Bolin upp

Dolda möten och hemlig klausul. Så gick det till när Ebba Busch och Esbjörn Bolin slöt avtal om förlikning i hustvisten.

Träffades flera gånger
Hemliga delen i avtalet
Busch fick huset – men Bolin blev inte av med det helt